megyerimlapja
megyerimlapja
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Feltöltések
 
Képek
 
Írások
 
Levelezés
 
Vendégkönyv
 
Hozzászólások
 
Írások 2
 
Írások 3
 
Írások 5
 
Írások3/1
 
Mozgalom és pártalapítás
 
Írások 9
 
Sajtó-média hírek, cikkek
 
Írások 8
 
Érdekesség, tudomány
 
Írások 10
 
Írások 11
 
Íások 12
 
Írások 13
 
Írások 14
 
Írások 15
 
Írások16
 
Írások 17
 
Írások 18
 
Írások 19
 
írások 20
 
írások21
 
írások22
 
írások23
 
írások 24
 
Írások 25
 
Írások 26
 
Írások 27
 
Írások 28
 
Írások 29
 
Írások 30
 
Írások 3/1

Tartalom:

1.,szabadság és demokrácia export 638-szor

2., Neoliberalizáció és globalizáció

3.,Országvesztők, vagy ügynökök


Szabadság és demokrácia export 638-szor

Az európai és észak amerikai kapitalista országok előszeretettel nevezik magukat polgári demokráciáknak, mint ahogy azok is.

A világ együttesen, csak nyugati demokráciák néven emlegeti, de szokták még jóléti, fogyasztói, iparosodott államoknak is nevezni őket.

Kétségtelen, hogy a világ egyéb régióihoz mérten a társadalmi jólét, átlagosan is, jóval felülmúlja Dél Amerika, Afrika, Ázsia térségeinek jóléti színvonalát.

Az is kétségtelen, hogy ezekben az országokban nem fog a szocializmus forradalommal megvalósulni!

De ahhoz sem férhet kétség, hogy az opálosan fénylő igazgyöngyök és a szivárványszínekben játszó üveggyöngyök cseréjének a kora is lejárt!

Ezekben az országokban már gyermekkorban elültetik, a szabad ország, szabad ember, emberi méltóság, és szabadság ideáit „demokratikus” országukban!

Mindaddig ez meggyőződésként is él bennük (az amerikaiakra különösen jellemző), mígnem szembe nem találják magukat a hatalommal, vagy meg nem alázza őket a magántulajdon, a tőke kényszere.

A szocializmusról azt tudják, hogy ott rabság van erőszak és kényszer!

Ez a rendszerváltás óta felnőtt generáción rendkívül megmutatkozik, mert már ezt tanították, tudatosították velük is! Mint, ahogy jelzőként gyakran használják is, előző korosztályra az „agymosott” jelzőt.

Az 1989-es és a kilencvenes évek elején történt európai rendszerváltozások óriási fellobbanást, önbizalmat keltettek a nyugati demokráciákban, és természetesen tervszerű bekebelezési terv kidolgozását tették szükségszerűvé. Amely aztán meg is történt, és végrehajtásra is került

A változásokkal párhuzamban beindult a győzelemittas propaganda temették a „kommunizmust”, versenyben gyalázták a „totalitárius kommunista diktatúrákat”, ástak, kutattak, dokumentumokat olvastak, szégyentelenül hazudtak és loptak.

Kádár küszöbe alatt elásva találtak százezer forintot? Vagyonleltár nélkül hasra ütve gyárakat adtak el,vagyonleltár nélkül, fedezetként tanácsi lakást jelöltek meg! Megalapították a Terror házát, a Huszadik század Kutató Intézetet, konferenciákat szerveztek, történelmet hamisítottak! A kettős mérce eltörlése felkiáltással összemosták a fasizmus holokausztját, a Pol-Pot rezsim népirtását a működő szocializmusokkal!

Az Egyesült Államok Kongresszusa 1994 – ben törvényt fogadott el emlékmű alapításáról a kommunizmus áldozatainak emlékére, amelynek egyik fő atyja, a külügyek biztosa Tom Lantos volt! Az emlékmű el is készült Washington egyik közterén, 2007-ben avatták.

Közben egyre másra születtek az áltudományos, szándékosan provokáló, hazug polgári tanulmányok, könyvek, elemzések, amelyeknek semmi más céljuk nincs, mint az elrettentés. Ilyen a Stephane Courtois nevével fémjelzett hat szerző által írt nyolcszáz oldalas „A Kommunizmus Fekete Könyve” 1997.

De hasonló kritikai indíttatású mű az Archie Brown által írt „Kommunizmus emelkedése és bukása” 2009.

Születtek aztán a kapitalizmust méltató írások is, mint a volt elnöki tanácsadó, professzor Francis Fukuyama „ A Történelem vége” című könyv 1994, vagy Peter L. Berger „A kapitalista forradalom” 2002.

 Mindezen történések visszataszítóak és felháborítóak azok számára, akik megélték a létező szocializmust, amelynek diktatúrájára már nem sokáig lett volna szükség, hiszen a közmegegyezés már elérhető távolságba került!

Sokszor feltettem a kérdést magamnak, mi okozza azt bősz, vad és semmilyen eszköztől vissza nem riadó, hegyeket, köveket megmozgató, ráadásul megfelelő ellenérveket felsorolni sem tudó ellenállást a polgári társadalmakban a szocialista társadalommal szemben?

A legfontosabb, fentiekben már említettem az ismeretek hiánya! A propaganda gépezete, már iskolás korban szörnyű képekkel és történésekkel riasztja el az állampolgárt a szocializmustól És ez tapasztalatok híján, így él képzeletükben, felnőtt korban is.

Nyomor és szegénység, a minden közös, egyenlősdi az élet minden területén, rabság, elnyomás és kényszer!

Ha azonban tetteiket, cselekedeteiket, valamint az ezeket, magyarázó ideológiát megvizsgáljuk, akkor világossá válik számunkra a mögötte rejlő indok.

Kiderül a hazugság, és a szándék, a kapitalista gazdasági rend lényege!

Amely „ideológia” (demagógia) egy nem létező fogalomba illeszti az egyéni és csoport érdekeket (tulajdon és vállalkozás), a szabadság fogalmába, amely nem egyéb, mint a közösség tagadása, törvényesített bűnözés, az ingyen jól élés lehetősége!

Nem véletlen tehát a polgárság (burzsoázia) ellenállása és gyalázkodása!

Röviden, tömören

Ha a kapitalizmus fejlődéstörténetét vizsgáljuk, kevés kivétellel a világ minden országában emlékművet kellene felállítani a kapitalizmus áldozatainak emlékére! Nevezhetnénk akár az emberiség szenvedéstörténetének is!

Gyarmatosító háborúkkal, vérbefojtott lázadásokkal, sztrájkokkal, gyermek és rabszolgamunkával, éhséggel, és nyomorral a világot újra felosztó világháborúkkal kikövezett út vezet a mai nyugati demokráciák jólétéhez és fejlettségéhez!

A kapitalizmus Golgotája!

Ki hát az Ördög?  

A közelmúlt nemzetközi történései világos bizonyítékai a „kapitalista szabadság és demokrácia” igazi tartalmának!

Alig ért véget az első világháború, húsz millió halott ellenére sem volt fontosabb az angol és francia tőke számára, mint folytatni a vérontást! Ez, azért visszagondolva, mégiscsak égbekiáltó, a húsz millió halott után, amely szintén a kapitalista világ érdekeltségei miatt folyt! Intervenciós seregeket küldtek a fiatal szovjet állam elpusztítására!

Közben, pedig gőzerővel működött a gyarmatok kifosztása, a természeti kincsek, nyersanyagok rablása!

A második világháborút követően, az ötvenes évek végén és a hatvanas évek első felében zajlottak Afrika és a távolkelet függetlenségi mozgalmai, Közép és Dél Amerikában, pedig furcsa mozgalmak indultak el.

A volt gyarmattartók természetesen nem adták könnyen fel, de az új világrend kényszere megkövetelte a gyarmatok megszüntetését!

Csak címszavakban említve, ahol (mert már nem volt elég a hazugság) fegyveres harcokban mutatták meg a „szabadságot és demokráciát” a polgári demokráciák.

1945-49 Indonézia - Hollandia

1946 Fülöp szigetek - USA

India 1947

Korea 1950 - 1953

Vietnam – Francia Dien-Biem-Phu 1954

Algéria – Francia 1954 – 1962

1957 Malajzia - Anglia

Vietnam - USA 1968 - 1975

Afrikában 1913 – ban még a teljes Afrikai kontinens gyarmat volt, ahol is a franciák és az angolok voltak az élenjáró gyarmatosítók, jelentős volt még a portugál, német és belga jelenlét is. A függetlenedés folyamata ezen a hatalmas kontinensen rengeteg emberáldozatot követelt

Dél Amerikában a katonai junták támogatása Chile, Argentína.

Panama megszállása, Nicaragua ellenes szervezkedés, Kuba (Disznó öböl). Közel kelet, Iraki háború, Irak megszállása. Ázsiában a terrorizmusra való hivatkozás ürügyén Afganisztánban NATO – összefogással, lassan totális háborúvá alakul!

Ez természetesen nem teljes felsorolás, csak kiragadott közismert példák, amelyek mind erőszakos, fegyveres cselekmények. Közvetlenül, vagy közvetett módon a nyugati demokráciák szállították, vagy szállították volna a „szabadságot és a demokráciát”!

Az értékelés szempontjából azonban, legalább olyan fontos a kapitalizmus gyarmatok utáni időszakának a jellemzése! Az újgyarmatosítás!

Hogyan lettek ezek a frissen függetlenné vált országok újgyarmatok. Névlegesen függetlenek ugyan, de teljesen kiszolgáltatottak, mert gazdaságuk, termelőeszközeik túlnyomó része idegenek tulajdonában van!  

Ez a példa ismerős lehet a volt szocialista országok számára is, hiszen ezekben a fejlődő országokban nem kellett egy prosperáló gazdaságot előbb felszámolni és tönkre tenni, csak a tőkét kellett kitelepíteni!

Az újgyarmatosítás folyamata konkrétan azt jelenti, hogy a termelőeszközöket, technológiát, (a tőkét) kitelepítik. Olcsó nyersanyagra alapozva, munkaerőre, piacra is szert tesznek! Ez önmagában is többszörös haszon, különösen akkor, ha az ott foglalkoztatottak jövedelmük egy részét a fogyasztói társadalom piacain költik el, tovább növelve azok nyereségét, gazdagságát!

Dettózhatjuk a finánctőkére (nemzetközi bankhálózatok), vagy a kereskedelmi láncokra is!

Miért is követelik az iparosodott, vezető tőkés országok a nyitott, liberalizált gazdaságot, a világ más országaitól, mint egy a szabadság és a demokrácia fokmérőjének beállítva azt?

Ez is legalább olyan egyszerű és olyan világos, mint a nap!

Az agár és a teknős futóversenye! Vajon ki lesz a győztes?

Nyilvánvaló a fejlett tecnológiával, fejlett termelőeszközök birtokával rendelkező lesz az, aki a telepíti tőkét, tulajdont telepít, és tulajdont szerez, vagyis profitot!

Dettózhatjuk ezt a finánctőkére és a kereskedelmi hálózatokra is!

 Miért is, tartja magát továbbra is az orosz ellenesség, miután már az oroszok is kaptalista gazdasági és társadalmi berendezkedésre tértek át?

Hogy, magamat ismételjem, ez is, olyan világos, mint a nap!

Mert ez a kapitalizmus alaptermészete!

A tulajdon és vállalkozás mindenhatóságát az elvárható legnagyobb haszon reményében törvényesíti!

Ezzel ember és közösségellenessé teszi, érdekellentéteket generál kis és nagyközösségekben egyaránt.

Megosztja a családot, a településeket, a társadalmat, a világot, és mindezt a szabadság és a demokratizmus fogalmába öltözteti, hazudja!

A legutóbbi pápai enciklika is kihangsúlyozta családellenességét, az elszabadult kapitalizmusnak!

Ez mind a felszín. Látja, ha akarja, az egész világ!

És ha netán nem lenne elég ez az egész világra kiterjedő óriási propaganda, hazugságáradat, megtámogatva olyan nyilvános intézményekkel, mint a Freedom House, akkor van még egy a háttérben működő, óriási anyagi háttérrel rendelkező, a világot behálózó amerikai titkos szolgálat a CIA!

Mindenhol ott vannak, mindent hallanak, mindenre képesek! Az igények szabta összeesküvéseket, merényleteket, lázadásokat, elégedetlenséget szerveznek, irányítanak..

Ezt a szervezetet a nyugati demokráciák vezető hatalma, a szabadság és demokrácia megtestesítője az USA működteti!

Ahol még mindig százezrek halnak bele gyógyítható betegségekbe, mert képtelenek az orvosi költséget megfizetni!

Ahol a szegregációt csak 1968- ban számolták fel!

Aki hatalmi mámorában veszi a bátorságot, hogy más országokat a szabadság és demokrácia jegyében, fegyveresen kényszerítsen kiszolgálni a hazug és tolvaj multinacionális nyugati demokráciákat!

Nincs min csodálkozni, ha egyre másra szaporodnak a terrorcselekmények! A terrorizmusra való zajos és lármás hivatkozással stratégiai céljait igyekszik európai szövetségeseivel megvalósítani!  

Közben, pedig bujtatják azokat a terroristákat, akik a számukra nem kívánatos országokban követtek el büntetendő cselekményeket, mint Pasada Karriles. (2002 Venezuela államcsíny)

A CIA lelkén szárad Patrice Lumumba meggyilkolása (1961 Katanga, belga zsoldosok)és még sok véres és intelligens leszámolás! Érdekességként érdemes megemlíteni a CIA több mint hatszáz (638) likvidálási kísérletét Fidel Castro elpusztítására!

 A hazug és képmutató nyugatnak tudomásul kell vennie, hogy a világnak nincs szüksége az általuk exportált „szabadság és demokráciára”, annál inkább szüksége van a tudásra, az önálló kizsákmányolás mentes fejlődésre, értékarányos együttműködésre!

A világ egyre jobban tisztában lesz vele, hogy ezt a fejlődést nem a kapitalista demokráciák hozzák el számukra!

Debrecen. 2009-07-29

Megyeri Mihály  


  

         Neoliberalizáció és globalizáció

              Ahogyan azt a polgári demokráciák magyarázzák, és ahogyan gondolják

 Ahogyan gondolják

A második világháború befejezésével, új, meghatározó világhatalmi jelentőséggel bíró társadalmi – gazdasági csoport alakult meg a világon.

A győztes hatalmak keleti blokkjában a Szovjet Unió vezetésével a szocialista országok tábora. Majd a későbbiekben, Ázsiában Kína, Korea, Vietnam, Közép Amerikában Kuba.

Az amerikai Fultonban Churchill és az 1947 – ben Truman által mondott beszédek elindították a két gazdasági világrend közötti hidegháborút.

Azonban sokkal lényegesebb ennél, hogy a szocialista országok puszta létezése inspirálta függetlenedési folyamatok elindulását.

A háborút követően, az ötvenes évek végén, a hatvanas évek elején sorra alakultak a gyarmati sorból függetlenné váló államok.

Ebben a vonatkozásban, mármint a társadalmi evoluciót tekintve, nem lehet elvitatni a szocializmus szerepét.

A volt gyarmattartó kapitalista társadalmak óriási idézőjelben „károkat” szenvedtek, helyesebben jelentős hasznokról voltak kénytelenek lemondani, amelyet nem is mindig egykönnyen hagytak odaveszni.

Új stratégiára volt tehát szükség a volt gyarmatokat illetően

Az önálló államisággal rendelkező volt gyarmatokon, azonban jelentős gyarmattartói befolyás maradt, nyelv, személyi kapcsolatok, betelepültek, stb.

A világot újra felosztó első világháborút követően a közel keleti arab országok olajtartalékainak feltárásában részt vevő, főleg Francia és Brit, majd később az USA olajkoncessziós szerződések már ezt a kapitalista stratégiát képviselték, tehát nem volt ez egy új felfedezés, a tőkés liberális gazdaság egy újabb változata.

Megszületett az elnevezés is, mivel eltért a klasszikus kapitalista koloniális struktúrától elnevezték hát újkapitalizmusnak, vagyis újragyarmatosításnak, amely tiszteletben tartja az állami önállóságot, valójában azonban a termelőeszközök és a tecnológia kitelepítésével, tulajdonlásával, függőségbe kényszeríti az illető államot. Vonatkozik ez a pénz és a kereskedelmi tőkére is.

A polgári ideológiában a neoliberalizmus kifejezést használják erre a fogalomra!

A tőkés világgazdaságban, régen túl vagyunk már a tisztán egy nemzeti tulajdonú vállalkozásokon, sőt a közismert nagyvállalatok is, már inkább multinacionális (többnemzetiségű) tulajdonban vannak, jellemző ez a finánctőkére (bankokra) is.

Ezek a multinacionális vállalatok aztán ott vannak a világ minden táján, ahova beengedik, (persze kedvező adózás feltételei mellett) őket.

Általában azért nem okoz ez nehézséget, mert ezek a tőkeerős, általában nagymúltú cégek vezető minőséget, tecnikát és tecnológiát képviselnek, amely ezeknek az országoknak egyszerűen nem elérhető saját erőből.

Nos ezt a multinacionális tőkekivitelt nevezi a legújabb polgári ideológia (demagógia) globalizációnak!

És ahogyan magyarázzák

Egyszerűen neoliberális globalizációnak nevezik ezeket a folyamatokat! Úgy beszélnek róla, mint a világban végbemenő természetes folyamatokról, a fejlődő országok felzárkóztatásának egyedüli eszközéről, mintha másként ez nem is történhetne!

A valóság.

Magyarra fordítva azonban látni kell, hogy ez, ha csak értelmezzük a kifejezés jelentését sem jelent mást, mint többnemzetiségű újragyarmatosítást!

Olyan adósságcsapdába, és függőségbe kényszerítve ezeket az országokat, olyan tulajdonrészeket birtokolni ott, hogy az irányítás és a hatalom az újkapitalista szövetség, kezében maradjon! Esetünkben az iparilag fejlett tőkés országok, vagy jóléti nyugati demokráciák azok, akik ezt a szövetséget alkotják.

Jólétük fenntartása érdekében a polgári demokráciák politológusai szülik, ezeket a hamis magyarázatokat, mint a szociális piacgazdaság a liberalizmus a neoliberalizmus, a populizmus, neopopulizmus, a szabadság, demokratizmus, stb. Ezek mind demagógiák, amelyek fölött ott uralkodik embereket, kis és nagyközösségeket egyaránt megosztó kapitalizmus fétise, a tulajdon.   

Az emberiség a tudományos fejlődés következtében és fennmaradása érdekében, nem kerülheti el a globalizációt!

És mint, ahogy elkerülhetetlen a tudományok fejlődése következtében a különböző társadalmak egymásra utaltsága, úgy a társadalmi fejlődés is törvényszerű szükségletté kell, hogy váljon!   

A globalizáció nem engedheti meg az öngyilkos magántulajdon alapú, kirekesztő és megosztó osztálytársadalom létezését!

Nem engedheti meg az egyre nagyobb tömegek kirekesztését a javakhoz való hozzájutástól! Nem engedheti meg személyeknek, vagy csoportoknak, hogy tulajdonukból ingyen, fényűzően éljenek, hogy érdemtelen magántulajdonuknak köszönhetően, tömegek fölött, országnyi területeken uralkodjanak!

Nem engedheti meg, hogy mindennapokká váljanak a manapság is látható, már science fiction-be illő nyugati életképek! Például az Afganisztánban szolgáló tengerészgyalogos teljes harci díszben, tömegtüntetésre kivezényelt rendfenntartók teljes felszerelésben, mint a jövő „underground” társadalom fékentartói, a jólét semmittevése okozta, tobzódó perverz szórakozások!

Az emberiség jövője nem szólhat egy föld alatt élő rabszolga társadalomról, és egy föld felett élő rabszolgatartó társadalomról!

A nemzeti hagyományokat, társadalmi igazságosságot, nyelvet, közösséget, szokásokat igazán ápoló a békés globalizáció irányában haladó, osztály nélküli, társadalmak valósíthatnak csak meg igazi internacionalista közösséget!

Sokféleségében, sokszínűségében, mégis egyenlőségében válhatna globálisan egységes emberiséggé a föld lakossága.

 

A kapitalista termelési mód okafogyottá vált, sőt fenyegetően halad az önpusztítás felé!

Debrecen 2009. szeptember - 01.

Megyeri Mihály  


 

                                 Országvesztők!

                                                             

Vagy a kapitalizmus ügynökei?

Miután átlagos gondolkodás birtokával rendelkező ember számára megkérdőjelezhetetlen az emberiség jövőjét tekintve, a globalizáció elkerülhetetlensége, azt hiszem ezt, kár lenne vitatni!

Persze azért, hogy ne értsük félre egymást, azért illő lenne körvonalazni a globalizáció értelmét.

Tekintve, hogy a polgári okoskodók és politológusok, hogy még tovább fokozzam, a „politikatudományok” művelői, a multinacionális cégek tőkekiviteleit, „transznacionális” cégeknek titulálva már, (elhallgatva ugyan, mint egy, a kapitalista) globalizációról beszélnek!

A globalizáció, azonban, szerény gondolataim szerint, a nemzetek és földrészek (az emberiség megmaradása és jövőjének biztonsága érdekében) minden vonatkozásban való kiegyenlítődését kell, hogy jelentse!

Gazdasági, mentális, társadalmi viszonyok, amelyek egyformán fontosak a békés továbbfejlődés érdekében.

Ennek létrehozása, és működtetése csak a teljes szolidaritás elvén működhet!

A kapitalista termelési mód ebben a vonatkozásban, abszurditás!

Addig, vagyis a globalizáció megvalósulásáig, még nagyon hosszú utat kell megtenni.

 

Azonban az újkapitalizmus (neoliberalizmus) multinacionális (transznacionális globalizáció) újgyarmatosítását már nem is tagadják, ha igazán figyelünk a hírekre, akkor látjuk, hogy a kormány leplezetlen hivatkozással az IMF utasításait hajtja végre, illetve hajtotta végre eddig is!

A jelenlegi ellenzékről sem mondható el más, hiszen egy tőről fakadnak, és nem is különböznek egymástól, legfeljebb a cipő sarka magasabb. (Swift liliputi társadalma)

Visszatekintve az eddig történtekre, annyira szisztematikusnak tűnnek az események, hogy az ember gondolataiban, csakugyan felmerülhet egy világméretű (összeesküvés?) összetartás lehetősége is, hogy a kapitalizmus mentése még egy ideig sikeres maradjon! A cím erre utal.

 

Néhány ehhez a témához kapcsolódó bejegyzésemet csatolok a fenti gondolatokhoz!

Megyeri Mihály

Debrecen 2009. szeptember – 07.


 

                                 Neoliberalizáció és globalizáció

                       (előző bejegyzés)


Európa cselédei.

A Svéd bankok részleges államosítására készülnek Svédországban félve a Balti államok gazdasági összeomlásától. (Lettország már egy 100 millió dolláros számlát nem tudott kifizetni!) A nyugat európai bankok félelme is fokozódik, hiszen ők is kölcsönzői a volt szocialista országoknak. A nyugati vélekedés szerint, ezekben az adós országokban hibás döntések következménye a várható összeomlások veszélye. Magyarul a fizetésképtelenség!

Ezért követelik az adós országoktól valutájuk leértékelését, valamint a kiadáscsökkentő intézkedések bevezetését. Mint ahogyan ezt Magyarországgal meg is tették, pontosabban ezt a követelést Magyarország politikai vezetése végre is hajtotta!

Persze ez a fejlett kapitalista nyugat követelése és véleménye!

Ezek a „hibák”, következmények, amelynek felelősei, okozói éppen hogy a fejlett kapitalista nyugat, és a velük lepaktáló valamennyi posztszocialista ország korrupt, országvesztő politikai és gazdasági vezetése!

De hát mit is érthettek ehhez a szabadság és jólét vízióitól elhomályosult szemű múzeumigazgatók, ügyvédek-tanárok, elhanyagolt művész emberek, birtok után vágyó kulák és kispolgári csemeték, naiv idealista egyetemisták!

Ezen országok ipari termelésének döntő hányadát a fejlett kapitalista tömegáruk előállítására rendezték át, (autó és elektronikai termékek gyártása) amelyek beszállítói hálózatát is erre szakosították. Könnyű volt a kínálatot elfogadtatni, hiszen a státuszfogyasztás lehetőségét (nyugati mérce) jelentette a nyugati életszínvonalat óhajtók számára.

Olcsó munkaerőt és piacot is jelentett a nyugat számára.

Ugyanakkor a lakosság körében a könnyű hitelek kiszolgáltatottságot, eladósodást (autó és lakáshitelek fillér nélkül nyugati valutában), és a szakmák leépülését is jelentette.

A tömegáruk előállításában a szakmai színvonalat elsősorban a termelőeszközök jelentik, kiszolgálásukra nagyrészt betanított munkaerőre van csak szükség!

A kereskedelemben a multinacionális cégek megjelenése a szintén dömping és tömegáruk forgalmazásával a kereskedelmi szolgáltatások nagy része is a fejlett nyugati tőke birtokába került. Ezzel is piaci lehetőséget teremtve, otthoni nagyrészt elavult raktári készleteiknek!

A tőkeerős, világ élvonalát képviselő, a vidék lakosságának nagyrészt munkát adó mezőgazdasági szövetkezeteket nyugati mintára támogatott farmer gazdaságokká fejlesztették vissza!

Így megteremtették a vidéki munkanélküliséget és a szegénységet, ugyanakkor az élelmiszeripari tevékenységet (konzervipar, hűtőházak, palackozó üzemek, húsfeldolgozók, stb.) tőkeerő hiánya miatt szintén kiszolgáltatták a nyugati tőkének, akik kényük - kedvük szerint vásárolják fel a megtermelt és előállított alapanyagokat!

A mezőgazdasági szövetkezetek gazdasági erejüknél fogva, sőt egyéb lokális gazdasági problémák megoldásában a települések támaszai voltak és lennének!

Valamennyi posztszocialista országra jellemzőek minimális eltérésekkel a fenti gazdasági történések.

Miután az Unióhoz való csatlakozás feltételei között elsőrendűen a gazdaság magánosítása szerepelt. (Nagyrészt vagyonleltár nélkül, szó szerint loptak!)

Lehetőség nyílt a nagy szakmai tudásbázissal rendelkező világhírű ipari bázisokat megszüntetni. Ahol a termékek előállításához az abban résztvevőknek szakmai tudással kellett rendelkezniük!

Az ilyen cégeket ma sem fenyegeti a csőd sehol a világon.

Említsünk csak néhányat az Egyesült Államokból. A General Electric, a Carter Pillar, a John Deer, a Harley Davidson, stb.

És ilyenek voltak Magyarországon a Ganz Mávag, a Csepeli és Esztergomi szerszámgépgyárak, a Diósgyőri Gépgyár, a Taurus, a Biogal, stb.

Világhírű turbinákat erőművekhez, hidakat, megmunkáló központokat, szerszámgépeket, különleges járműalkatrészeket, szuper tömlőket, életmentő gyógyszereket és kozmetikai termékeket állítottak elő. 

Mi indokolta a magánosítást, amelyet az Unió feltételként szabott? Miért nem lehet állami tulajdonú cégekkel kereskedelmi, vagy egyéb gazdasági, termék előállítási, szállítási, stb. kapcsolatot létesíteni?

Az a demagógia, amit ennek a magyarázatára adtak egyszerűen nevetséges.

A bizalom!

És a valóság! Most látszik csak igazán, tisztán és kézzel foghatóan a kapitalizmus igazi természete.

A kapitalizmus (interkapitalizmus) megtervezett előrelátó spekulációja, az illető országok gazdasági, majd politikai önállóságának is a megszűnését jelentik.

A válságágazatok kitelepítése. Válság esetén, kölcsönök nyújtása ellenében a politikai hatalom kisajátítása is megtörténik, hiszen a felhasználás módjától, teszik függővé a további kölcsönök folyósítását!

Szinte valamennyi volt szocialista ország gazdasága ki van szolgáltatva a fejlett nyugati tőke tömeg és dömping árut termelő ágazatainak, majd annak következményeként az ezeket finanszírozó finánctőkének!

Vagyis az árutermelés túlkínálata, pénzben kifejezett adósággá válik!

Sikeresen megtörtént a volt szocialista országok gyarmatosítása!

Szinte valamennyien el vannak adósodva, Európa cselédei lettek!

A magyarországi gazdaságpolitikában az történik, amit a Nemzetközi Valutaalap (IMF)

diktált, vagyis az ország valutájának leértékelése és a lehető legszigorúbb kiadáscsökkentő gazdaságpolitikai intézkedések!

A gazdasági önállósággal együtt így szűnik meg a politikai önállóság is!

Nincsen semmiféle pénzügyi válság!

A kapitalista termelési mód törvényszerűen és egyre gyakrabban bekövetkező túltermelési válsága van! Munkaerő, tömegek válnak feleslegessé. Ezeknek is élni kell.

A válságot finanszírozó, kölcsönöket folyósító bankok követelése semmiben nem tér el a fentiektől.

Kérdés azonban, mit tehetnek nem fizetés esetén?

További kölcsönökkel, állami fedezetvállalással finanszírozzák a válságot a visszafizetés reményében, vagy államosítják a bankokat?

A veszteséget fizessék meg az illető jóléti országok adófizetői, akik alatt értendő persze a fizetéssel rendelkező utcaseprő is, és értendő a saját országukban eltartásra szorulók ellátása is.

És természetszerűen adódik a kérdés és a nyilvánvaló válasz is!

Kérdés, a kapitalizmus létjogosultsága!

Vagyis, akik miatt bekövetkezik ez az állapot, a jólétük forrása, azokkal fizettetik meg, akikből ingyen jól éltek!

Lehet e érdemtelen tulajdonból ingyen jól élni?

Lehet e mások pénzének kölcsönadásából érdemtelenül nagyon jól élni?

 

Ha valakit érdekelne az én válaszom ezekre a kérdésekre, az nyilvánvaló NEM!

Az európai parlamenti választások fényes bizonyítékai annak az iránynak, amely megveti és elutasítja a kapitalizmust!

Megyeri Mihály

Debrecen 2009-06-10

A szeminárium

Bajnai két napos izraeli szemináriuma eredményes volt, mint ahogy a példa is mutatja!

A Budapesti Ítélőtábla feloszlatta a gárdát, sőt a mozgalmat is törvénytelennek találta.

Vajon ennyire egyszerűnek gondolják lopott és törvények segítségével rabolt tulajdonuk hatalmát az újkapitalisták?

Pedig a fizikából tanultak alapján is alaptételekről van szó! Hatás - ellenhatás, az impulzus tétel!

És aki következményektől tart, annak tudnia kell azt is, hogy mi okozza azt! Az Ok és Okozat törvénye.

Ilyen egyszerű ez, ahogy a közmondások le is egyszerűsítik! Aki másnak vermet ás,... Sokat akar a szarka... , egyszóval akinek vaj van a füle mögött, az tartson is a következményekről, mert a vajat nem ott szokták tárolni, és aki lopta a vajat az meg is látszik akár a bajuszán, akár a füle mögött!

 Vajon a mozdonyfordító kapujában nem látták a névbitorló árulók a két figyelmeztető transzparenst?

A magyar nemzeti színű árulók miért vannak csendben?

Egyszerű a megoldás, és a válasz is!

Mert egypártok ők, egyformán árulók!

Az egyik az Internacionálét énekli, milliárdos létére!

A másik alsóbb néposztályokról beszél demokrata létére!

De akkor is, itt a demokrácia és a szabadság, mondják a kirekesztők, hazugok és tolvajok!

Elhisszük? Van, aki elhiszi?

Debrecen 2009. július – 04

Megyeri Mihály

Újgyarmatok

Új fogalmat kell bevezetni a multinacionális tőke fogalmának kibővítésére, mert ezek a tőkés társulások, most már nemzeti finánctőkés társulásokat (IMF) jelentenek, tehát nevezhetjük Interkapitalizmusnak is!

Nos ez az interkapitalizmus mindent igyekszik elkövetni, hogy a becsapott, kizsigerelt volt szocialista országok népeit továbbra is félrevezesse, abban a hitben tartsa, hogy milyen rettenetes elnyomástól szabadultak meg, mióta cselédjei, kiszolgáltatott koldusai lettek a kapitalista világnak!

Ezekben az országokban most már tisztán látják, hogy csupán áldozati bárányok voltak a kapitalista gazdaság spekulációs terveiben.

Ezek a tervek egyformán szolgálták a gazdasági és stratégiai célokat is.

A megfelelően legyengített és magánosított gazdasági környezet ennek tökéletesen megfelelt.

A túltermelési válságok idején, mint egy puffer, biztonsági szeleppel, az idehelyezett ő tulajdonukban lévő termelőegységek a termelését függesztik fel először, a felhalmozott készletek kifutásáig!

Magyarul egyszerű válságkezelési övezetek szerepét töltik be ezek az országok! Egyszerűbben az újragyarmatosítás áldozatai!

Hogy biztonságos tőkekiviteli terep legyen a nemzeti vagyont meg kellett semmisíteni!

Hazai segítséggel ez 1994-től 2004-ig sikeresen megtörtént

A katonai stratégiai szempont is fontos, hiszen egy lépéssel ki lett tolva az ütközési, elhárítási, és felderítési zóna.

Ha ide jönnek ellenőrizni, előre tudják, mit fognak tapasztalni és azt is tudják, hogy mit kell tenni! Hiszen nem vagyunk egyéb, mint Új gyarmat!

Fejünk felől a tetőt, 2013-ba a földet is ellopják a talpunk alól!

Éljen? Antall, Boross, Horn, Orbán, Megyessy és Gyurcsány meg a győztes nemzedék, az élcsapat!   

Megyeri Mihály

Debrecen 2009-01-23

 

Ha jók lesztek, és szót fogadtok!

Idézet egy előző írásomból.

Európa cselédei.

A Svéd bankok részleges államosítására készülnek Svédországban félve a Balti államok gazdasági összeomlásától. (Lettország már egy 100 millió dolláros számlát nem tudott kifizetni!) A nyugat európai bankok félelme is fokozódik, hiszen ők is kölcsönzői a volt szocialista országoknak. A nyugati vélekedés szerint, ezekben az adós országokban hibás döntések következménye a várható összeomlások veszélye. Magyarul a fizetésképtelenség!

Ezért követelik az adós országoktól valutájuk leértékelését, valamint a kiadáscsökkentő intézkedések bevezetését. Mint ahogyan ezt Magyarországgal meg is tették, pontosabban ezt a követelést Magyarország politikai vezetése végre is hajtotta!

Persze ez a fejlett kapitalista nyugat követelése és véleménye!”

Idézet vége.

És hogy mennyire így van, íme a bizonyíték!

A HVG gazdasági hetilap alábbi cikkét idézve rendes magyar embernek a zsebében ki kell, hogy nyílljon a bicska, ha ennyire semmibe veszik, ennyire megalázzák a gondolkodó állampolgárt!

Mintha azt mondanák valakinek, akinek a beteg lába helyett az egészséges lábát is levágják, nahát most már vigadjunk, mert a kezeidet nem vágták le!

A Bajnai-kormány megszorításai soha nem látott forinterősödést hozhatnak

2009-06-28 12:21:46

 

A portfolio.hu írása szerint a forint árfolyama soha nem látott erősödés felé tart az idei második negyedéves teljesítményével.

A hazai fizetőeszköz március 31-e óta 11 százalékkal értékelődött fel az euró ellenében, amire a közös európai valuta 1999-es bevezetése óta nem volt példa. A Bloombergnek nyilatkozó elemzők többek között a szakértői kormány megszorító intézkedéseit is kiemelik ennek kapcsán - írja a portfolio.hu.

Amennyiben a forint megtartja erejét az euróval szemben a következő két kereskedési napon, akkor rekordmértékű negyedéves felértékelődést könyvelhet el - mutat rá a Bloomberg. Az a tény, hogy a kormány végrehajtotta a megszorító intézkedéseket és a Nemzetközi Valutaalap pedig nemzetközi hitelcsomagot biztosított az ország számára megmutatta a befektetőknek, hogy a forinttal és a magyar állampapírokkal kapcsolatos félelmeik túlzottak voltak - nyilatkozta Wike Groenenberg, a Citigroup londoni feltörekvő piaci stratégája a Bloombergnek.

A befektetők úgy tekintenek Magyarországra, mint amelyiknek sikerült megtartani a költségvetési hiányát az egyre mélyülő recesszió közepette. Miközben Lengyelországban tovább emelkedik a GDP-arányos deficit, annak ellenére, hogy 0 közeli növekedést produkál (egészen pontosan 0,8 százalékos növekedést mértek az első negyedévben - a szerk.) - tette hozzá a Citigroup szakértője.

Brüsszel a 2009-es lengyel tervekben sem bízik: Varsó eredeti, azóta már bevallottan tarthatatlanná vált 4,6-es deficitcéljával szemben 6,6 százalékos hiányt vár. Lengyelország számára a költségvetés rendbetételére 2012-es határidőt javasol a bizottság.

 

Lengyelországról szóló elemzésünket itt olvashatja

Magyarországnak jelenleg szakértői kormánya van, amelyik sokkal inkább a fiskális problémák kezelésével foglalkozik, nem pedig a politikai csatákkal - fejtette ki véleményét Nigel Rendell, a Royal Bank of Canada londoni elemzője. A forinterősödésben szerepet játszhatott a

svájci jegybank frankot gyengítő intervenciója is.

 Fejezi be a HVG a cikket.

 

Nos a fentiek, nagyon sok, eddig tisztázatlan kérdést tesznek nyilvánvalóvá.

Nem lehet szó nélkül hagyni a sajtó gyerekmesébe hajló demagógiáját! Még hogy, soha nem látott forinterősödés! Ezt a mocskos megközelítést, nehéz szitkozódás nélkül eltűrni! Kinek vagy minek a szócsöve ez az újság? Ezek az újságok? Mi után a forint árfolyamát mintegy 30%-al csökkentették (230Ft – ról, 300Ft – os Euró) Most a 300 Ft-os Eurót tekinti alapnak? Felháborító!

Egy:!, Hogy ezek az állapotok bekövetkezzenek, a magyar politikai és pénzügyi vezetés hozzájárulásával történhetett csak meg! Belefoglaltatik a legfőbb politikai hatalom az Országgyűlés, a Pénzügy Minisztérium és a Nemzeti bank.

Kettő:! Az ország gazdasága a tömegárucikkek előállítását produkáló multinacionális tőkére és azok kiszolgálására (beszállító kisüzemek) alapozódik! Ezek a válságágazatok. Személygépkocsi gyártás, informatikai elektronika.

Három:! Az egyes pontban említett hatalmi szervek nem mások, mint a nyugati rabló tőke magyarországi helytartói! A médiák (sajtó, rádió, televíziók) pedig ezek szócsövei! A tények világosan ezt bizonyítják.

Négy:! Magyarország gyarmat, a nyugati tőke kiszolgáltatott kiszolgálója!

Nos az egyik főhelytartónak és persze mint, említettem valamennyi 386-os társának köszönhetjük a jótevőink nevében eljáró IMF bizalmát, aki nagyra értékeli hogy akaratukat végrehajtották, tovább nyomorították az amúgy is nyomorultakat, valamint életben tartják a válság okozta munkanélkülieket. Így továbbra is számíthatunk jóindulatára, további hitelekre is, csak így tovább! Lehet, hogy kérvényezni kell majd egy lélegzetnyi tiszta levegőt, netán egy pohár tiszta vizet is, mert hiszen, kinek a tulajdona itt minden?

 

Már meglehetősen felelős pozícióban (gazdasági miniszterként „tárgyalt”?, figyelt! az IMF intelmeire) és úgy látszik meg is kedvelték, mert szófogadó, értelmes, a múltját tekintve, ügyes kádertartalékot láttak benne.

//megyerimlapja.gportal.hu/portal/megyerimlapja/image/gallery/tn_1246953047_25.jpg

Azután eljött az idő arra is hogy betöltse kiszemelt hivatását, a magyar országház országgyűlési termében. De miről is szól egy ilyen miniszterelnöki eskü? És miről szólnak a képviselői eskük! És miről szól a haza? És miről szól az otthon? És miről szól a család? És miről szól bármelyik otthon, vagy bármelyik család?

Már a forint leértékelése után vagyunk, azt megtették már az IMF hiteltárgyalások idején. Most azonban valakinek fel kellett vállalni a kiadáscsökkentő csomag ódiumát és tartalmát is!

Ehhez fogható nemzet, és népgyalázó programot csak Bokros Lajos nevével lehet párosítani! Igazi képet ad a kapitalista társadalom hatalmi viszonyaira és könyörtelen egoizmusára! Tudják ezt a hatalom birtokosai is, ezért a mundér becsületét védendő, igyekeznek megfelelő magyarázatot is adni becstelen tetteikre, amelynek okozói elsősorban a külföldi multinacionális tőke, hazai segédlettel.

 

El is ment hát egy, két napos továbbképzésre, merthogy nem mindenki nézi jó szemmel a megnyomorító tőke zsarnokságát.

//megyerimlapja.gportal.hu/portal/megyerimlapja/image/gallery/tn_1246953214_48.jpg

Újra csak példamutató országok lettünk a hasonló cipőben járó volt szocialista országok számára! Megsimogatták a fejünket, mint a szófogadó, ajándékot remélő gyermeknek, és megígérték, hogy ha jók leszünk, és szót fogadunk meg is kapjuk a következő kölcsönt, amivel persze újabb jármot akasztanak a nyakunkba! Hát itt tartunk!  

Nem tudom, meddig tűrik az emberek, hogy egyszerűen szembe köpik, hülyének nézik, megalázzák, félreállítsák, kiforgassák javaiból, ellopják tulajdonukat, majd a tolvajához kelljen fordulnia alamizsnáért!

Debrecen 2009. – július – 03.

 

MegyeriMihály


 

              


 

 

 

 
Érdekességek
 
Hétköznapok
 
Írások 6
 
Írások 7
 
Sajtókomment
 
Frissítések jelentése
 
Frissítések jelentése

Legújabbak

Érdekességek: Az Univerzum határai, Föld típusú bolygókutatás, Világképek, Elindúlt a sarki metánpárolgás?

Érdekesség, tudomány:Gondolatolvasó robotok, Tudományos genezis, Földönkivűliek,

Írások 3/1:

Szabadság és demokrácia export 638-szor

Neoliberalizáció és globalizáció

Írások 8; Ezt azért még sem kéne, Nincs min csodálkozni

Írások 9;Ha jók lesztek és szót fogadtok, A szeminárium, Nincs min csodálkozni 2!,

Írások 10., Korunk kapitalizmusa,Kapitalista csapda, Alkotmányos tulajdon, Bűnösöket keresek, Szocializmus

Írások 11;1956 os mártírok újratemetésén mondott Orbán beszéd. 1989 június 16. Himnusz a kapitalizmusról A Bajnai beszéd kritikája. 2009 június 27. Operaház, Poloskafészek

Írások 12; Az ördög bankára, A kínai gazdaság 2009 október, Pénzmosás magyar módra, Előrejelzés 2010 - re,

Írások 13: Új korszak? Nacsak?! Már megint a megváltók.Új szocializmus.Rabló, tolvaj országok. Soros Úr tudománya.

Írások 14: A messiás. Az elégedetlen államfő. Orbán Viktor újévi köszöntője.
Nyugdíjemelés. HÚSZ év. Parázslik a gyűlölet. Nem a kufárok földje. Cenzúra? Cenzúra 2.

Írások 15: Kilátszik a lóláb. Sok a jóból!, Nem kell forradalom! Vádolok! Kortesbeszéd. Hogy történhetett meg? Rendszerváltók és törvényhozók. Nem szabad amerikást játszani! A jövő társadalma.

Írások 16: Cenzúra 4, Vétkesek és bűnösök kitartása, Ne játszuk meg Amerikát, Jogos tulajdon, Élelmünk és italunk, Ideológiai csapda,

Írások 17: Rosszul kezdődik, Bizonyíték, Változatlan Új korszak, Birtokba veszik Magyarországot?, Új korszak új népkábítás,Új alkotmány?, Kudarc vagy siker?, Már megbocssatok, 

Írások 18 ; 730 napos türelmi időszak, Munkahelyteremtés magyar módra, A forradalmi kormány 30 napj, A Nemzeti Együttműködés Nyilatkozata, Mikor a nyúl viszi a puskát, Eleget loptunk, legyen béke, Aggódom, Ne csak nézz, láss is! Csinnadratta.,

Írások19;  Tolvajok törvénykezése, Nem mondtátok, hogy... , Ázsiai zsákutca, A lecsó népies étel, A haza felemelése a tét, Mint a lakmuszpapír, Ha látnám. Tömeggyártás, válságágazatok,

Írások 20;Hazugságok látomások ígéretek, Tudás és tulajdon, Cenzúra a javából, Nem jó Ómen, A Médiatörvény figyelmébe, Felül kell vizsgálni, Az Elnök Új Évi köszöntője,

Írások 21; Higgyék el nekem, Egy hazug ember, Mielőtt alkotmányoznátok..., A demokrácia bizonyítványa, Államadósság, Boszorkányüldözés és kutyakomédia, 

Írások 22; Megjegyzések, Megjegyzések 2, Bin Ladenek vannak és lesznek, Líbia támogatja Khadafit, Imperialista kísérlet Líbiában, 

Írások 23; Megjegyzések III., Nyílt imperialista agresszió, Ajánlás

Írások 24; Újabb hírek Líbiáról, A haza bölcsei, Süketelések, NATO tömeggyilkosság Líbiában, Az országmentő "LutherOrbán", Ahogy az meg van írva, Spanyolviasz.

Írások 25. Hazug alkotmány 1., Hazug alkotmány 2., Hazug alkotmány 3., Hazug alkotmány 4.,

Írások 26. Magyarország kísérleti műhely, Jólétben és szabadságban, A napnál is világosabb, Az Elnök Úr köszöntőjéhez,

Írások 27., Konszolidálni egy országkifosztást?, Elég a népgyalázásból, Elég a népgyalázásból 2, 

Írások 28. Nem ünnepelni - Tiltakozni kell! Nem is Isten, hanem Orbán teremtette a világot. Bűnös áldozatok. Forrong a világ!

Írások 29., A békemenet napjára 2012. 01. 21. Visszatekintés bő egy évre.

Írások 30., Felhívás! Mozgalomszervezés. "FÜGGETLEN MAGYARSÁG"

Írások 31 ; Magyarország Megalázottak, A nyugati demokráciák legújabb arca, Szabadságharcosok és rendszerváltók figyelmébe, Elrontott társadalom, 

Sajtóhírek cikkek : Kapitalizmus Ukrajnában, Erősödik Dél Amerika, Honduras kilép az AÁSZ-ból.

Képtár: A  sok képtárból letölthető képek, a hetedik napi aktualitások.

Letöltések: Letölthető kedvenc dalok videón, letölthető dia filmek.

 


 

                                     

                                     

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

                                     

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

               

 

 

             

 

 

 

               

 

 

 

               

 

 

 

               

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

            

 

     

 

 

 

                 

 

 

 

                

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

                                   

 

 

 

                                    

 

 

 

                                    

 

 

 

                

 

              

 

 

 

A legfrissebb Anime hírek , mindennap anime ajánló , mondocon képek , és hírek. Csatlakozz közösségünkhöz!    *****    Rendelj bármilyen asztrológiai elemzést,júniusban Te mondod meg,hogy mennyit szeretnél érte fizetni!Várlak az oldalamon!    *****    Egyetemistáknak kiemelt lakások eladóak. www.simonyiingatlan.hu Debrecen eladó kiváló lakások. www.simonyiingatlan.hu    *****    Egyetemistáknak kiemelt lakások eladóak. www.simonyiingatlan.hu Debrecen eladó kiváló lakások. www.simonyiingatlan.hu    *****    NÁLAM NINCSENNEK AKCIÓK, MINDEN ASZTROLÓGIAI ELEMZÉS "BECSÜLET KASSZÁS", A KONZULTÁCIÓ ÉS OKTATÁS INGYENES.    *****    **** Nokedli-lapja****Családi magazin****18-98 éves korosztály mindent megtalál itt, játékoktól a hírekig*****    *****    KÜLÖNLEGES AKCIÓ A CSILLAGJÖVÕ OLDALON JÚNIUSBAN.TE DÖNTHETED EL MENNYIBE KERÜLJÖN A HOROSZKÓP MEGRENDELÉSEID ÁRA!    *****    Minden héten anime/managa hírek , minden nap Anime ajánlók , Mondocon hírek. Itt nem fogsz unatkozni!! :)    *****    KÜLÖNLEGES CSILLAGJÖVÕ AKCIÓ JÚNIUSBAN.TE DÖNTHETED EL MENNYIBE KERÜLJÖN A SZÜLETÉSI HOROSZKÓP! VÁRLAK!RENDELD MEG MOST!    *****    Minimálbér és a garantált bérminimum összege 2019-ben    *****    Lépj be a lovak világába! Nevelj, versenyezz, szórakozz! Virtuális lónevelde, szerepjáték, olvasó sarok!    *****    Részletes születési horoszkóp, ajándék 3 év elõrejelzés, ingyenes konzultáció,tájékoztatás az oldalon! Rendeld meg most!    *****    A Világon egyetlen messengeren nézhetõ filmes oldal! NÉZZ FILMET FACEBOOK MESSENGEREN! Csatlakozz hozzánk!    *****    Outsider - Gay - Creative - Rebel - Tolerant - Furry - Brony - Hipster - Gamer - Otherkin - Geek - Autistic    *****    Ayang - Avagy milyen is a világ az én szememmel    *****    KÉRDÕASZTROLÓGIA OKTATÁS AZT ALAPOKTÓL, SAJÁT TANULÁSI TEMPÓD SZERINT - CSAK ITT!    *****    Konyhatündér blog! Egészséges, gyorsan elkészíthetõ ételek. Recept blog    *****    Konyhatündér    *****    Nokedli lapja **** Családi magazin **** Minden ami érdekelhet 18-89 éves korodig ****    *****    Nokedli-lapja *** °_|_° *** Családi magazin *** --*** Mindenrõl olvashat itt ami érdekes lehet 18-98 évesig!! ******___******