megyerimlapja
megyerimlapja
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Feltöltések
 
Képek
 
Írások
 
Levelezés
 
Vendégkönyv
 
Hozzászólások
 
Írások 2
 
Írások 3
 
Írások 5
 
Írások3/1
 
Mozgalom és pártalapítás
 
Írások 9
 
Sajtó-média hírek, cikkek
 
Írások 8
 
Érdekesség, tudomány
 
Írások 10
 
Írások 11
 
Íások 12
 
Írások 13
 
Írások 14
 
Írások 15
 
Írások16
 
Írások 17
 
Írások 18
 
Írások 19
 
írások 20
 
írások21
 
írások22
 
írások23
 
írások 24
 
Írások 25
 
Írások 26
 
Írások 27
 
Írások 28
 
Írások 29
 
Írások 30
 
Írások

Tartalom; Gondolatok, aktualitások, kritikák, vátesz.

1 A vesztesek győzelme

2 A világ újrafelosztása

3 Feudalizmus, kapitalizmus, szocializmus

4 Kik teszik zsebre a válságot

5 Győztes nemzedék?

6 Hánypártrendszer?

7Nem történt semmi

8 Kinek az alkotmánya?

9 Fejünk felől a tetőt, lábunk alól a földet

 

A vesztesek győzelme!

 Ujjonganak, ünnepelnek a kapitalista gazdasági rendszerek gazdái, főleg a megfizetett talpnyalói, akik helyzetükből fakadóan komolyan is gondolhatják mindenhatóságukat.

A józanul gondolkodó kapitalisták, azonban tisztán látják, hogy ez az ünnep már a gyémánt- lakodalom.

 A kapitalizmus térhódítása sem ment egyik pillanatról a másikra! A feudalizmusban létrejött értékrendek felszámolása évszázados konfliktusok árán ment csak végbe! A haladás folyamata előrelépések, megtorpanások és visszalépések sorozatából állt!

Háborúk, felkelések, mozgalmak, véres megtorlások, a reformáció hosszú folyamata mégis odáig vezetett, hogy a feudalista gazdasági viszonyokat egy újabb, haladóbb gazdasági rend,

a kapitalizmus váltotta fel.

 A kapitalista gazdasági rendnek újra mutatkoztak és mutatkoznak az aggasztó válság jelei!

Konferenciát szerveztek a világ 1968-as eseményeiről, amelyről Schmidt Máriának legkiemeltebb mondani valója az volt, hogy kiderült a szocializmusról annak megreformálhatatlansága! Nem minősítem!

Lényegesebb az 1968 évi történésekben!

A világ ifjúsága tömegesen felemelte szavát a kapitalista világrend ellen!

A demokrácia bajnokának országában polgárjogi küzdelmeket kellett folytatni a faji

diszkriminizáció ellen! Megölték annak vezetőjét Martin Luther King-et!

Tömeges Hippi mozgalom indult a kapitalista rendszer ellen, a vietnami háború befejezéséért.

Különböző terror szervezetek követtek el kifejezetten rendszer ellenes cselekményeket,

OAS, IRA, ETA,”Vörös hadsereg”stb.

A kapitalista agresszió jellemző a külpolitikára (belügyekbe avatkozás), gazdasági agresszió

(tőkekivitel, hitel), érdekeik szerinti háborús agresszió!

A második világháborút követően számos fegyveres agresszió indult el a tőkés országok részéről más országokkal szemben.(Korea, Vietnam, Marokkó, Kuba, Panama, Nicaragua, Irak, Afganisztán)

Újabb szerveződések, mutatkoztak meg a Kilencek tárgyalássorozatának alkalmával Német Országban!

A kapitalista gazdasági rend világméretű veszélyt hordoz magában, nincs alternatívája, önmagába visszatérő kártékony rendszer! (Jóléti rendszerek bírálata)

Felhívnám a figyelmet az első és a második világháború kirobbanásának okaira, valamint

a 20+50 millió halottra, és a rettenetes romhalmazra!

 A tudomány, az általános emberi haladás, a termelési eszközök és a termelőerők fejlettsége

megköveteli, szükségszerűvé teszi a kapitalista termelési viszonyok felszámolását!

 Az Európai változásoknak egyszerű okai voltak, és éppen nem azt bizonyítják, amelyre oly lelkesen hivatkoznak a fizetett okoskodók!

Vagyis, hogy a kapitalista, versenyalapú (profitérdekeltségű) gazdaság, a (spekulatív) piac és az osztálytársadalom győzött az ideológiák harcában!

 Az Európai változások, egyszerű gazdasági kényszerek voltak, helyi jellegű és nem világ méretű változások! A világban más szelek fújnak!

Az Oroszoknak meg kellett szabadulniuk terheiktől! A nemzetközi szolidaritástól, a hatalmas

katonai arzenál fenntartásától, és mondjuk meg őszintén a kolonc országoktól!

A többi szocialista ország, pedig megcsömörlve az egypártrendszertől, az elégedetlenkedőktől vezetve folyamatosan felszámolták nemzeti vagyonukat, és így teljesen kiszolgáltatva csatlakoztak a kapitalista nyugathoz!

 Az Európai változások a kezdetektől fogva (1990) világosan bizonyítják a szocialista társadalmi berendezkedés magasabb rendűségét! Hozzáteszem többpárti alapon!

 Ezeknek a rendszereknek össze kellett omlani ahhoz, hogy polgárai megtapasztalják a különbséget!

 A hirtelen létrejött Újburzsoázia, ünnepel, és történelmet hamisít! Szemérmetlenül tovább lopnak és hazudnak!

 Ezek egy nemzet, az ország közössége nézőpontjából (tekintve, hogy saját érdekeiket a többségi érdekek fölé helyezik) bűnösök!

Nincs miről tárgyalni velük!

Az ország többsége a mocsárban gázol! Jó szándékú reformerei is belátják most már a tévedésüket!

Az angyalarcú ördögöket a mocsárba kell taszítani! Ki kell a mocsárból gázolni!

 Debrecen 2008-aug.-29.

Megyeri Mihály.


A Világ újrafelosztása

 Nem kellett vátesznek lenni, ami törvényszerű a kapitalista gazdaságban az előbb, utóbb bekövetkezik!

A kapitalista termelési mód, beleértve a financiális tőkét is haszonelvű, spekulatív alapokon nyugszik.

Hajtómotorja a profit , célja pedig az önmagába visszatérő pazarló, felelőtlen fogyasztás!

Szabályozatlansága miatt, valamint a könyörtelen a profitérdek a túltermeléshez, a piacok telítettségéhez, a kereslet stagnálásához, visszaeséséhez vezet!

A financiális tőke, pedig a haszon reményében, a gazdaságba pumpált tőkét, a recesszióba fordult gazdaságból nem tudja vissza forgatni. Betéteseinek betéteit, (részvényeit) nem tudja kifizetni.  

Nagyjából leegyszerűsítve, így kezdődnek el a válságok.

 Okozhatja a válságot, azonban önmagában a finánctőke is!

 Azóta, hogy az egyszerű értékmérő eszközt, (Nem egyéb, mint virtualitás. Akár az idő.) a pénzt kapzsi emberek eredeti rendeltetésétől eltérően megszemélyesítették, jószágként kezdték el alkalmazni.

Szaporítják, fiaztatják, fajtánként összehasonlítják, adják - veszik, kufárkodnak, spekulálnak vele!

Fétissé avatták, a kapitalista világ démona lett!

A nemzetközi egybefonódásai, spekulációi (Nemzetközi Valuta Alap, Világbank, Európa Bank, Nemzeti bankok, Tőzsdék stb.) magával ránthatják a világ gazdaságát!

A kapitalista világ gazdaságát!

 Az emlékezetes 1933 évi világgazdasági válságnak számos tanulsága van.

Nagyon fontos és megszívlelendő tanulságok azonban valahogy nem kapnak nyilvánosságot a kapitalista demokráciákban!

1, Egy ország kívül maradt, nem rokkant bele, ebbe a nagy válságba! Ez az ország szocialista gazdasági rendszert épített, a Szovjet Unió!

2, Az Egyesült Államok elnöke Roosvelt elnök a New Deal nevű kis szocializmussal hozta helyre több, mint hét éven át, a válság következményeit!

3, A válság következményeinek volt tulajdonítható a nemzeti szocializmusok  kialakulása , Európában Németország és Olaszország.

A következményei, amely a második világháborúval fejeződött be 50 millió halottra tehető!

 A sok tanulságon kívül a válságokról annyit el kell még mondani, hogy itt sem a kapitalisták válnak majd koldussá!

Nem kerülhető el a gazdaság válsága, ennek a jelei már mutatkoznak!

Az autópiacok telítve vannak, az elektronikus eszközök piacai úgyszintén!  

Egyre több vállalkozás, egyre több gyár szűnik meg!

Tovább fog nőni a munkanélküliség és a szegénység!

 A kapitalizmus gazdasága a tulajdon, a kapzsiság, a birtoklási vágy, az önzés gazdasága!

Piacok kellenek, új piacok!

Termelni kell, mert hajt a profit kényszere!

Mennél olcsóbban, annál nagyobb profittal!

Ha másként nem, rombolunk, hogy újra építhessünk!

Csak a vak nem látja, hogy próbálják újra kisajátítani a világot!

Az USA és az EU együttműködése politikájukban, és az egyesített katonai erejük (NATO) gyakorlatában nem hagy kétséget szándékaik, felöl!

 Magyarságomat a sárba taposva, magamat porig alázva érzem, amint látom azt a szánalmas aszisztenciát, amelyet a lassan húsz éve félrevezetéssel és hazugsággal hatalomra került senkiháziak tesznek! (NATO tanácskozás Budapesten)

Megyeri Mihály

Debrecen. 2008.-október-10.

 


 

  Feudalizmus, kapitalizmus, szocializmus

Kiborult a bili!

 Egyre sűrűbben borulgat! Ha a nevezetesebb dátumokat vizsgáljuk, az események egyre közelebb kerülnek egymáshoz! Azok az események, amelyek a kapitalizmus ellen szólnak Cromwell polgári forradalma óta 1789, 1848-49, 1866, 1917, 1948, 1959, 1968, 1978, 2004, 2008.

 Ha Cromwell polgári forradalmának győzelmétől, az 1640-es évektől számítjuk a kapitalizmus kezdetét, amely szintén nem azonnali és világméretű győzelem volt!

(Érdekességként érdemes megjegyezni, hogy a vesztes királyi hatalom restaurációjának bosszúja, Cromwell holtestét kiásatta, és jelképesen kivégeztette)

Szóval, ha innen indítjuk a kapitalista szenvedéstörténetet, mert mi másnak nevezhetnénk az európai civilizáció eme, kezdetekben szörnyűséges korszakát, összegzésként, mint előző bejegyzésemben is tettem, tapasztalatokat, következtetéseket vonhatunk le!

Mégpedig, hogy megtorpanásokkal, visszalépésekkel, de folyamatosan, és határozottan uralkodó gazdasági és társadalmi rendszerré vált Európában!

Egyéb vonatkozásait, ha nem vizsgáljuk, ez a társadalmi rendszer is állandó nyugtalanságban és állandó fejlődésen ment keresztül, mígnem jelenlegi formájához nem érkezett!

Ha a tapasztalatokat összegezzük, azt kell látni, (én legalább is így látom) hogy mindegyik társadalmi rendszer a tulajdon diktatúrájáról szólt, csak ezek a tulajdon részek az idők folyamán egyre jobban felaprózódtak.

A feudalista rend tulajdonosai, a legfőbb hűbérúr a király, hűbéresei a hűbérurak, és ezzel jóformán végéhez is értünk a hatalom birtokosainak a névsorán!

A kapitalista rend tulajdonviszonyai, már jóval sokrétűbb, már a kezdeti szakaszában is!

Nem érdemes folytatni, mert a lényege ez!

Vagyis, ahogy a termelő erők fejődtek szervezkedni, erőt mutatni, érdekeiket megvédeni képesek voltak, úgy változtak a termelési viszonyok is!

Mint ahogy a kapitalizmus is eljutott a legkisebb tulajdoni formához, a részvényesi formához de ez még mindig a tőkéből való ingyen élést jelenti és a munkát végző tömegek kizsákmányolását!

 Ebből a kis történetből is látszik, a fejlődés iránya, ha megtorpanásokkal, visszalépésekkel is de következetesen és határozottan egy irányban halad!

Azt gondolom ezek után, aki azt szeretné, hogy a kecske is jóllakjon, (és egyedüli takarmány csak a káposzta), meg a káposzta is megmaradjon, annak valamelyikről le kell mondania!

 A család, a lokális család (település), a nemzet családja és az emberiség családja nem a tulajdonról szól, hanem a közösségről! Ha úgy tetszik a közösség diktatúrája!

És leginkább, ezt a szocializmus fejezi ki!

Ezt nem találták ki, ez az emberek ősközösségéből az emberi faj fennmaradásáról szól!

 Nem kell itt kitalálni semmit, csak követni kell a természet rendjét, és az emberi faj fennmaradásának eleget tenni! Aki pedig, a közösség fölé rendeli saját egyéni érdekeit, hát a közösség diktatúrája vonatkozzon rá. És ha, úgy tetszik, hát nevezzük diktatúrának, mint ahogy minden hatalom diktatúra!

Mert a demokrácia nem más, mint hatalom!

 Megyeri Mihály

Debrecen2008.-október-12.

 


 

  Kik teszik zsebre a válságot

 

Sziklaszilárdan folytatják a néphülyítést, a megszobrosodott és megtollasodott uraink!

Néhány példát, a közelmúlt és a jelen eseményeiből!

 1, A Forint árfolyama az Euróhoz képest alig két hónap alatt Eurónként negyven forintot esett!

Szándékosan felerősítették, hogy még nagyobb értékkülönbözetet tudjanak elérni. Ez már is elért egy olyan szintet, amely egy közepes pénzembernek (válság ide, vagy oda) hozott akkora hasznot, amennyiért egy alkalmazottnak több évig kell dolgoznia!

 2,   A munkahelyek megvédése, nagy adócsökkentésen keresztül pénzpumpálás a gazdaságba – ezt javasolja Orbán Viktor.

A kormány megszorításai helyett a pénzügyi válság kezeléseként.

Kíbicnek semmi se drága alapon Ők mondhatják ezt!

A kormány viszont pontosan a válság ürügyén a béreket is befagyasztja, várhatóan a szociális költségek, (mint minden évben, csak ezt nem verik nagydobra) egyesek szerit a nyugdíjak is kárát látják a most már nyilvánvalóvá lett válságnak!

Azonban, ha az előző javaslatnak adna helyt valaki, az is a társadalom alkalmazotti és egyéb dolgozó, valamint szociális rétegeinek a teherviselését jelentené!

 3, A Protestáns Fórum és a Théma Egyesület konferenciáján, megint Orbán!


"Meg kell állítani a lecsúszást és a szétesést, azonban ehhez kevés a politikai fordulat, az országnak lelki megújulásra van szüksége, ebben az egyházaknak is fontos szerep juthat" – mondta Orbán Viktor a Protestáns Fórum és a Théma Egyesület csütörtöki konferenciáján.

"Ezt a válságot azok okozták, akik loptak, csaltak, hazudtak, hamisítottak és eltitkolták a tényeket. Mindezt azért, hogy minél több pénzt szerezzenek. Vagyis a kapzsiság és a mértéktelenség húzódik meg a válság mögött" – mondta.

Ebben viszont, hogy ennek a részesei lettünk, az egyik élenjáró felelőse éppen Orbán Viktor!

Az én szememben, (a nemzetegyesítési törekvésein kívül) teljes dilettanizmus, karrierista politizálás jellemzi ezt az embert! Rendszer váltó társaival egyetemben sok elszámolnivalója van a Magyar néppel szemben!

Mondhatom az ország ezzel a tanáccsal, ezek után kenyér helyett lelki táplálékon él majd, mert hogy kinek hisznek, ha nem egy ilyen nagy embernek!

 4, És a szegénységet, munkanélküliséget előidéző rendszerváltás kevésbé politizáló, annál inkább megtollasodott egyénisége! Akinek szintén jelentős befolyása van, mind a gazdaságra, (Gyáriparosok és Vállalkozók Országos Szövetségének a tiszteletbeli elnöke) mind a közéletre, hiszen az Echo Tv, és a Magyar Hírlap tulajdonosa!

Tiszabő. Itt is konferenciát tartottak a vidék és a romák felemelkedéséért,

Hárommillió szegény él az országban, és ebből nyolcszázezren romák. Mivel a kormányzat abszolút képtelen kezelni a helyzetet, olyan emberek kellenek, akik valódi megoldásokat vázolnak fel és valósítanak meg.


A falvak fejlesztésére és egymillió munkahely megteremtésére programot kidolgozó Széles Gábor nagyvállalkozó azt hangsúlyozta, hogy a vidékfejlesztés egyben a romák felemelkedését is szolgálja.

 

Íme az urak látogatása Tiszabőn.

A nagyvállalkozó a romák mezőgazdasági termelésbe való bevonásában látja a megoldás egyik eszközét. Szerinte történelmi léptékű siker lenne, ha a romák az agrárium aktív részeseivé válnának. Kitért az egyház szerepére is, amelynek szerinte missziós feladatot kell betöltenie a szegények, közöttük is a romák segítésében.

 Nahát, ennek az embernek, meg ez a heppje!

Ettől is nehezebb lenne nagyobb ökörséget kitalálni!

Csak annyit ehhez! Legyen az hozzáértő paraszt ember is, számottevő beruházás nélkül nem tud megélni néhány hektár földből!

Itt is, azt hiszem valamilyen másfajta szándék, vagy motiváció lehet Széles Úr gondolatai mögött! De hogy ő is hülyének nézi a népet, az, biztos! Neki lehet!

Tevje a tejesember dala jut az ember eszébe! (Hegedűs a háztetőn)

 Bizony mondom én Nektek Mókuskáim, hogy most is azok teszik zsebre a válságot, akik azt előidézték! (Mert, hogy a bankokat a ti zsebetekből segítik meg!)

Ti pedig a vállatokon hordozzátok Őket! Majd csak összeroskadtok alattuk, mint Jézus a kereszt alatt!

 Megyeri Mihály

Debrecen 2008.-október-17.


Győztes nemzedék?

Szennyáradat

Igen, elöntött bennünket, mindenhol csak a szenny áramlik!
Ha bekapcsolom a televíziót, ha bekapcsolom a rádiót, ha fellapozom az újságokat csak a hazugságok és a mocsok ömlik az ember nyakába!
Akik megszólalhatnak (a hatalmi, politikai elit fizetett közemberei) valamennyien bizalmi emberek. Stabil képviselői a politikai hatalomnak, teljesen független, hogy milyen pártállásúak!
Mindent egymásra kiabálhatnak, akár szidalmazhatják is egymást, alaptalan akár kitalált vádakat is egymás fejére szórhatnak, mint ahogy, ezt is teszik!

Ellenzék ide, vagy oda, ez szilárd biztosítéka a jól megfizetett, kíbicnek semmi se drága pozícióknak!
Csak abban nem értenek egyet, hogy ki az úr a szemétdombon, ki kaparhatja ki a gyémánt krajcárt! A többi már nem is számít!
Csak az utóbbi napok hordalékából!
Még a szelíd bárányt is haragra gerjesztő, bicskanyitogató szemétségekről beszélnek nyíltan!
Tekintve, hogy ezek törvényesen megengedett dolgok, tehát etikusak! Kötelező az állampolgárnak elviselni, tiszteletben tartani!

1, Jól megfizetett riportereink adják hírül, (Ezek bértollnokok, fizetett házőrzők, vakkantgatók! Nem mindegy a tálalás módja, a közvélemény tájékoztatásának kommentált változata! Sima natúr hír, öltöztetett, kozmetikázott, vagy éppen terelő a hír) hogy Európa gazdagabb országaiban a bankvezérek éves jövedelme 30 - 40 millió Euró??!!!
Testvérek között is több mint 10 milliárd Forint!
Évek multán ezek az emberek, országokat befolyásolhatnak, mozgathatnak saját tőkéjükkel!
Egy társadalom, egy állam, egy normális társadalom, egy normális állam, hogy engedhet meg ilyet???!!!
Elképesztő!
A válság kapcsán felmerült a bankárok jövedelmének csökkentése!
Simor András havi 25 milliója, sem akármilyen fizetés!
És a riporter véleménye a félmillió Euróra való csökkentésről: ,,Senki sem gondolhatja komolyan, hogy elfogadnak ilyen mértékű jövedelem csökkenést, ezek a hatalmas munkát végző emberek." Ez évi 140 millió Forint lenne!
Egy alkalmazott 100 éves keresetének felel meg!

2,És hát Szöőr Anna, (meg a keresztények?) összefogott Weisz Péterrel, hogy világnapot hirdessenek, a nemzetközi? népirtások és diktatúrák ellen!
Ez eddig így rendbe is lenne, ha nem nevezne meg senkit és semmit, vagy konkretizálná az alanyait az állítmányának!
De, hogy Annácska nem sajátította el a háztartásban azt az alapvető dolgot, hogy a színes ruha neműt nem szokták együtt mosni a fehérrel, az elég kompromittáló a számára!
Vagy lehet, hogy azok az arisztokrata ismerősei adták a szájába ezt a zseniális butaságot, akik őt annak idején beprotezsálták az egyetemre?
Az is érdekes lehet, hogy támogatói, hogy tudták arisztokrata létükre elérni, hogy mégis felvegyék az egyetemre?
Hogy lehet a Kádár rezsimet, a Pol-Pot rezsimmel, vagy a fasizmussal, netán a ma is létező szocializmussal egy kalap alá venni?
És ha már diktatúráról esik szó, miért nem említi meg a létező kapitalizmust, mint diktatúrát?
A mosónők nem túl nagy fizetésből élnek manapság, de azok legalább tudják, hogy mit mivel lehet együtt mosni!

3, Győztes nemzedéknek jelölte saját magát és korosztályát Orbán Viktor, akik legyőzték a zsarnokságot, és hazaküldték az elnyomókat! Sőt le fogják győzni az ingyenélőket is!

Legközelebb ez az Ember szembe fogja köpni a népet, és azt fogja állítani, hogy az a megtisztulás eszköze!
Eladták a legdrágább lehetőséget, az 500 éve hőn áhított magyar függetlenséget, annyi véráldozat után az első igazi lehetőséget!
Kettős igát akasztottak a nép nyakába. Elkötelezettséget és szegénységet!
Visszataszító!

4, Hogy lehet összeegyeztetni, hogy viselheti el egy társadalom, legyen az egy névtelen tagja is akár annak a társadalomnak, de hogy még szocialistának is vallja magát, sőt az ország vezető embere, milyen jogon vesz fel évente vagyonnyi összegeket egy termelőüzemből, ahol egy gazszálat sem tesz arrább.
Milyen jogon adják oda azok az emberek, akik azt az értéket megtermelték?
Van e megérdemeltsége, egy ilyen tulajdonosnak, hogy százmilliókat vegyen fel?

És ez az ember ünnepi beszédében harcra szólítja a népet a válsággal szemben!
Hát kell ehhez kommentár?
Miközben az országban hárommillió szegény ember él, a tíz millióból!
A munkaképes lakosság 56%-a van foglalkoztatva, várhatóan ez még tovább fog csökkenni!
A válságra hivatkozással a jövő évre bér és nyugdíj stop fog életbe lépni
A lakossági hitelek hatezer milliárdot tesznek ki, vagyis a lakosság el van adósodva
A válság áthidalására még 800 milliárd Forint hitel felvételét tervezik a Közép Európai Banktól felvenni! És már készpénzként kezelnek további 12 milliárd Dollár (2460 milliárd Forint) hitelt az IMF-től. (Nemzetközi Valuta Alap)
Az ország adóssága meghaladja a 25milliárd Dollárt, erről már nem is mernek, lassan beszélni, és nem árulják el az igazat!
Nos, ha hozzáadjuk ezt a csekély 16 milliárd dollárt (800+2460 milliárd Ft) több,
mint 40 milliárd dolláros adósság fogja terhelni az országot?????
Ha hozzáadjuk a lakossági 6000 milliárd Ft (30 milliárd Dollár) adósságát?????
Hetvenezermillió Dollár????
NA NEM!!!!
EZ NEM ÉLELEM, NEM TÜZELŐ, NEM ÉPÍTŐANYAG, NEM ELŐÁLLÍTOTT ÁRU!!!
Ez pénz, nem egyéb, mint spekuláció, szemfényvesztés, virtualitás, kapitalizmus!!!!!

Győztes nemzedék?

Megyeri Mihály
Debrecen 2008.- október - 27


 

Nem történt semmi!

 

Semmi különös nem történt, csak a szokásos törvényszerűség következett el!

A kapitalizmus természetének egyik legkifejezettebb gazdasági jellemzője következett el, amely, már látható és várható volt, a túltermelési válság!

Jelen esetben a két legnagyobb húzó ágazat az elektronikai és autó ipar túltermelése!

Ez a jóléti kapitalizmusban a kereslet visszaesésében nyilvánul meg!

A gazdaságilag gyengébben fejlett országokban, pedig a fizetőképes kereslet hiányában!

 A terápia, pedig igen egyszerű, vissza kell fogni a termelést, ezzel együtt a fogyasztást is!

 A napnál is világosabb, hogy egy gazdag, tartalékokkal rendelkező ország könnyebben viseli el ezeket az átmeneti válságokat, mint egy adósággal túlterhelt, alul foglalkoztatott, a tömegtermelésre alapozott gazdaság, amelyet leginkább fog majd érinteni a válságért, leginkább felelős tömegtermelés visszafogása!

 Azok a jóléti országok, akik leginkább felelősek a válságért, saját érdekükben is megsegítik, kisegítik ezeket az országokat!

Kettős haszonért!

1, Ezek az országok továbbra is tudják fizetni az éppen aktuális adósságukat!

2, Azok a kamatok, hozzájárulnak a saját veszteségeik pótlásához, amelyeket a kölcsön után, ezek a gazdaságilag gyengén fejlett országok meg fognak fizetni!

 A jóléti országok, nagyon jól tudják, hogy mi a tenni valójuk!

Ők is visszafogják a gazdasági tevékenységüket, de elsősorban a kihelyezett tőke termelését!

Mellesleg ezek között számos a gyengén fejlett gazdaságokban található!

A recesszió miatt tőkehiányos bankjaikat állami pénzzel kisegítik, nehogy pénzügyi pánikot keltsen a banki fizetésképtelenség! (Bank és tőzsde pánik)

A bankok fizetésképtelenné válnának, a részvényeken alapuló gazdaság, pedig megbénulna!

Ez a nemzetközi tőkés gazdaság teljes összeomlásához vezetne!

 Közben megy a világméretű terelés, hogy az amerikai ingatlanok fedezetlen hiteleinek a következménye, meg a különböző közgazdasági csűrés –csavarás, ami igyekszik elterelni a figyelmet a kapitalista gazdaság tarthatatlanságáról!

Korunk tudományos, technikai-technológiai színvonala elérte azt a fejlettséget, vele együtt a társadalom, amely meghaladottá teszi a kapitalista termelési módot!

 Itthon, pedig megy a bábruha tépkedés, a semmitmondó okoskodás, belső harc a jobb falatokért!

Továbbra is folytatják az idétlen, buta hazudozást, a félrevezetést, a múlt gyalázást!

Figyeljük meg! Soha nem jutnak el a valódi okig, mert nem is akarnak!

Émelyítő, és felháborító, ahogy bitorolják a hatalmat, ahogy elárulták a népet, ahogy eladták és kiszolgáltatták az országot!

Ahogy megszégyenítik és megalázzák az értékteremtő magyar állampolgárt!

 

Megyeri Mihály

Debrecen 2008.- november - 01.


 

 

Hánypártrendszer?

 

3. § (1) A Magyar Köztársaságban a pártok az Alkotmány és az alkotmányos jogszabályok tiszteletben tartása mellett szabadon alakulhatnak, és szabadon tevékenykedhetnek.

9. § (1) Magyarország gazdasága olyan piacgazdaság, amelyben a köztulajdon és a magántulajdon egyenjogú és egyenlő védelemben részesül.

(2) A Magyar Köztársaság elismeri és támogatja a vállalkozás jogát és a gazdasági verseny szabadságát.

 

Ettől a nyugati típusú demokráciától, rafináltabb diktatúrát!

Ettől a nyugati típusú többpártrendszernél, egypártúbbat!

A természeti népek pogánysága, mágiái, vagy a vallások dogmái is csak ártatlan füllentések ehhez a csábos álarcba és csodás hazugságokba bujtatott szörnyeteghez képest, amelyet a nyugati demokráciáknak becézett könyörtelen kapitalizmus jelent az emberiség számára!

 

A törvénybe foglalt bűn testesíti meg az egypártiságot! (Az alkotmány tiszteletben tartása, elfogadása)

A törvény szentesíti tulajdon megszerzésének tisztességtelen módját! (Magánalapú tőkefelhalmozás, a profit: A tőke adás vétele)

A törvény szentesíti a tisztességtelenül szerzett tulajdont is! (Csak bűncselekmény esetén vizsgálja a vagyon eredetét)

Az egyszerű értékmérő eszköz fetisizálása, a pénz jószágként való megszemélyesítése! (a kamatok, spekulációs ügyletek)

 

Az emberi viszonyokban, a tulajdont és annak eszközét a pénzt, ez a fajta törvény az emberek fölé emeli! Világméretekben tapasztalhatjuk nyugtalanító jeleit a kapitalista gazdaság erőszakos terjeszkedésének! A valós profit és hatalmi érdeket a demokrácia leplébe csomagolva, változatlanul magukban hordozzák a nemzetközi háborús veszélyt is!

 

Megyeri Mihály

Debrecen-2008-szept.-20.

 


 

Kinek az alkotmánya?

 

Így, ünnepek alkalmával, kicsit jobban ráérve az ember gondolatai nem biztos, hogy az aktuális ünnephez kötődnek! Gyakran a környezetében történt változások azok, amelyek egészen más ünnepekhez kötik a gondolatokat, mert éppen most aktuálisak.

Az én gondolataim inkább gyászolnak és temetnek, gyászünnephez kötődnek! Temetéshez!

Temetem és gyászolom a Magyar függetlenséget, a Magyar nép történelmi lehetőségét, amelyet galád és alattomos módon eladtak!

Soha nem lehet megbocsátani azoknak, akik ezt tették! 

Lehetne ez akár Nagy Imre újratemetése is, amelyet olyan aljas módon használtak fel, mint ahogyan tették, akinek egyetlen és legfontosabb célja a Magyar függetlenség volt!

 

Igen, a kapitalizmusba visszazökkent társadalom egyre erőteljesebben állítja vissza negatív erkölcsi értékeit.

Csak néhányat kiragadva. A kapitalista (individualista, egoista) személyiségjegyekből származó elidegenedés, az erőszak és durvaság! A sznobság és kozmopolita szemlélet.

A szükségszerű liberalizmusból származó nemi szabadosság, gyermeki engedetlenség,

az extrém szórakozások.

És a féktelen, pazarló fogyasztás szembesül az ugyanott létező nyomorral!

 

Ezt látva és tapasztalva, csak keserűen tudok gondolni arra a szégyenletes „haladásra”,

amely 1989 október-23.-án a köztársaság kikiáltásával és az 1949-es alkotmány módosított változatával Magyarországon hatályba lépett!

Lehet, hogy ez, az alkotmány Horthy érában létező törvénykezéshez képest haladó alaptörvényt jelent, de a népköztársaság alkotmányával összevetve, egyszerűen népellenes! Az idő előrehaladásával, pedig az események, és történések tükrében, kézzelfogható bizonysággá válik!  

Röviden vessük össze az alaptörvények alapmondatait.

 

Íme a népköztársaság alkotmányának alapmondatai!

Magyarország: népköztársaság.

A Magyar Népköztársaság a munkások és dolgozó parasztok állama.

A Magyar Népköztársaságban minden hatalom a dolgozó népé. A város és falu dolgozói választott és a népnek felelős küldöttek útján gyakorolják hatalmukat.

A népköztársaság társadalmi rendjének alapja a munka!

 

Minden munkaképes állampolgár joga és kötelessége, becsületbeli ügye, hogy képességei szerint dolgozzék!

 

A munkával szerzett tulajdont az alkotmány elismeri és védi!

 

Termelőeszközök magántulajdonban is lehetnek!

 

A magántulajdon és magánkezdeményezés nem sértheti a köz érdekeit!

 

Az öröklési jogot az alkotmány elismeri!

 

Mi az, amely gyalázatos, gyalázni való a fentiekben?

 

(Természetesen, mint minden, az idővel párhuzamosan korszerűsödik! Ebben a szövegben is fellelhetőek az elavult definíciók.)

 

És a köztársaság alkotmányának alapmondatai!

 

Magyarország Köztársaság!

 

A Magyar Köztársaság független, demokratikus jogállam!

 

A Magyar Köztársaságban minden hatalom a népé, amely a népszuverenitást választott képviselői útján, vagy közvetlenül gyakorolja!

 

A Magyar Köztársaság gazdasága olyan piacgazdaság, amelyben a köztulajdon és a magántulajdon egyenjogú és egyenlő védelemben részesül!

 

A Magyar Köztársaság elismeri és támogatja vállalkozás jogát és a gazdasági verseny szabadságát!

 

Attól lesz demokratikus jogállam, mert megengedi a munkátlanságot és a bűnt?

 

Hogy is van ez? Egy kicsit zavaros!

 

Kihagyjuk a népet, aztán mégis minden hatalom a népé? Sőt népfelségről beszél, aki a hatalmat akár többféleképpen is gyakorolhatja!

 

Illendően! Ezt azért minősíteni kell! Petőfi egyik verssorával minősíteném!

(Petőfi: Mit nem beszél a német.)

A piacgazdaság egyenlő a multinacionális finánctőke egyeduralmával, a tömegek eladósításával, kizsákmányolásával! (A magyar lakosság adósság állománya hat EZER milliárd Ft!)

Szó nincs itt piacról!

Örül a Magyar, ha ide téved valamelyik kizsákmányoló!

A köztársaság alkotmánya törvényessé teszi a munka nélkül szerzett tulajdont (a profit, tőke adás - vétele, pénzpiaci spekuláció)!

Az ügyfelek, az alkalmazottak kizsákmányolásából, a tőke (áru, pénz, termelőeszközök) spekulációs forgalmazásából származó jövedelmet!

Ezzel az alkotmány törvényesíti az ingyenélést, szentesíti az érdemtelen (munka nélkül szerzett) vagyont!

 

Kérdezem!

Kinek, vagy kiknek az alkotmánya ez?

A tulajdon, a tőke, finánctőke, és ezek nemzetközi szerveződése a Szuzuki, a Tesco, a Bmv, a Mercédesz, a Nokia, a Csányi, a Várszegi, a Demján, a Széles, az Unicredit, a Cib, a KésH alkotmánya?

 

De, hogy nem a Magyar nép alkotmánya, az biztos!

 

Debrecen-2008-szept.-5.

Megyeri Mihály

 Fejünk felől a tetőt, lábunk alól a földet

 

 

VAJON HOGYAN ÉRTELMEZI ?

 

       A függetlenséget és a szabadságot, a lassan megszobrosodott, de főleg megtollasodott

       Magyar politikai elit, ha azok hibáját fizetjük meg, akikhez oly nagy hévvel és lelkesedéssel vezettek bennünket!

       Itt vezetik le a túltermelés okozta válság nagy részét, itt zárják be először a gyárakat!

       Kölcsönöznek arra pénzt, hogy tartósan fizetni tudjuk azokat a munkanélkülieket, akiket ők küldtek el.

       Arra is adnak pénzt, hogy a felhalmozott adósságot fizetni tudjuk a termelés jövedelmének elmaradása miatt!

       Vagyis az elmaradt jövedelmet is megfizettetik velünk, nem akárhogyan, hanem kamatostól!

                          Az európai 120-millió lelket számláló volt szocialista országok

                                                egyszerű válságkezelési területek.

                              HA MEGKÉRDEZHETEM? TITEKET KÉRDEZZELEK MEG?

                                                     MIT  ADTAK  ŐK  NEKÜNK?

                                                                   PÉNZT!

       A folyamat elindult, folytatódni fog, nálunk a kutya nyakában is rádió telefon van, de, hát  a PC-t már visszautasította, a NOKIÁT is be kell majd zárni, meg sorban a többit!

       Szó szerint milliók kis híján fagyoskodnak, a kilakoltatás veszélye fenyegeti őket,

                                            napi kenyérgondokkal küszködnek!

                    Ha ez így folytatódik fejünk felől a tetőt, lábunk alól a földet is ellopják!

                                  Közeledik 2013 a szabad földvásárlások lehetősége!

                                           Még mindig a vállunkra emeljük Őket ?

                                                     A győztes nemzedéket?

                    

                     Megyeri Mihály

           Debrecen 2008.- november - 26.


 

 


 

Még nincs hozzászólás.
 
Érdekességek
 
Hétköznapok
 
Írások 6
 
Írások 7
 
Sajtókomment
 
Frissítések jelentése
 
Frissítések jelentése

Legújabbak

Érdekességek: Az Univerzum határai, Föld típusú bolygókutatás, Világképek, Elindúlt a sarki metánpárolgás?

Érdekesség, tudomány:Gondolatolvasó robotok, Tudományos genezis, Földönkivűliek,

Írások 3/1:

Szabadság és demokrácia export 638-szor

Neoliberalizáció és globalizáció

Írások 8; Ezt azért még sem kéne, Nincs min csodálkozni

Írások 9;Ha jók lesztek és szót fogadtok, A szeminárium, Nincs min csodálkozni 2!,

Írások 10., Korunk kapitalizmusa,Kapitalista csapda, Alkotmányos tulajdon, Bűnösöket keresek, Szocializmus

Írások 11;1956 os mártírok újratemetésén mondott Orbán beszéd. 1989 június 16. Himnusz a kapitalizmusról A Bajnai beszéd kritikája. 2009 június 27. Operaház, Poloskafészek

Írások 12; Az ördög bankára, A kínai gazdaság 2009 október, Pénzmosás magyar módra, Előrejelzés 2010 - re,

Írások 13: Új korszak? Nacsak?! Már megint a megváltók.Új szocializmus.Rabló, tolvaj országok. Soros Úr tudománya.

Írások 14: A messiás. Az elégedetlen államfő. Orbán Viktor újévi köszöntője.
Nyugdíjemelés. HÚSZ év. Parázslik a gyűlölet. Nem a kufárok földje. Cenzúra? Cenzúra 2.

Írások 15: Kilátszik a lóláb. Sok a jóból!, Nem kell forradalom! Vádolok! Kortesbeszéd. Hogy történhetett meg? Rendszerváltók és törvényhozók. Nem szabad amerikást játszani! A jövő társadalma.

Írások 16: Cenzúra 4, Vétkesek és bűnösök kitartása, Ne játszuk meg Amerikát, Jogos tulajdon, Élelmünk és italunk, Ideológiai csapda,

Írások 17: Rosszul kezdődik, Bizonyíték, Változatlan Új korszak, Birtokba veszik Magyarországot?, Új korszak új népkábítás,Új alkotmány?, Kudarc vagy siker?, Már megbocssatok, 

Írások 18 ; 730 napos türelmi időszak, Munkahelyteremtés magyar módra, A forradalmi kormány 30 napj, A Nemzeti Együttműködés Nyilatkozata, Mikor a nyúl viszi a puskát, Eleget loptunk, legyen béke, Aggódom, Ne csak nézz, láss is! Csinnadratta.,

Írások19;  Tolvajok törvénykezése, Nem mondtátok, hogy... , Ázsiai zsákutca, A lecsó népies étel, A haza felemelése a tét, Mint a lakmuszpapír, Ha látnám. Tömeggyártás, válságágazatok,

Írások 20;Hazugságok látomások ígéretek, Tudás és tulajdon, Cenzúra a javából, Nem jó Ómen, A Médiatörvény figyelmébe, Felül kell vizsgálni, Az Elnök Új Évi köszöntője,

Írások 21; Higgyék el nekem, Egy hazug ember, Mielőtt alkotmányoznátok..., A demokrácia bizonyítványa, Államadósság, Boszorkányüldözés és kutyakomédia, 

Írások 22; Megjegyzések, Megjegyzések 2, Bin Ladenek vannak és lesznek, Líbia támogatja Khadafit, Imperialista kísérlet Líbiában, 

Írások 23; Megjegyzések III., Nyílt imperialista agresszió, Ajánlás

Írások 24; Újabb hírek Líbiáról, A haza bölcsei, Süketelések, NATO tömeggyilkosság Líbiában, Az országmentő "LutherOrbán", Ahogy az meg van írva, Spanyolviasz.

Írások 25. Hazug alkotmány 1., Hazug alkotmány 2., Hazug alkotmány 3., Hazug alkotmány 4.,

Írások 26. Magyarország kísérleti műhely, Jólétben és szabadságban, A napnál is világosabb, Az Elnök Úr köszöntőjéhez,

Írások 27., Konszolidálni egy országkifosztást?, Elég a népgyalázásból, Elég a népgyalázásból 2, 

Írások 28. Nem ünnepelni - Tiltakozni kell! Nem is Isten, hanem Orbán teremtette a világot. Bűnös áldozatok. Forrong a világ!

Írások 29., A békemenet napjára 2012. 01. 21. Visszatekintés bő egy évre.

Írások 30., Felhívás! Mozgalomszervezés. "FÜGGETLEN MAGYARSÁG"

Írások 31 ; Magyarország Megalázottak, A nyugati demokráciák legújabb arca, Szabadságharcosok és rendszerváltók figyelmébe, Elrontott társadalom, 

Sajtóhírek cikkek : Kapitalizmus Ukrajnában, Erősödik Dél Amerika, Honduras kilép az AÁSZ-ból.

Képtár: A  sok képtárból letölthető képek, a hetedik napi aktualitások.

Letöltések: Letölthető kedvenc dalok videón, letölthető dia filmek.

 


 

                                     

                                     

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

                                     

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

               

 

 

             

 

 

 

               

 

 

 

               

 

 

 

               

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

            

 

     

 

 

 

                 

 

 

 

                

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

                                   

 

 

 

                                    

 

 

 

                                    

 

 

 

                

 

              

 

 

 

Társszerkesztõket keresek a dakotajohnson.tk újranyitásához.Ha érdekel és szeretnél jelentkezni kattints a részletekért!    *****    Április 22. a Föld napja! Az ünnep alkalmából cifraszûrös juhászlegény vár benneteket a Mesetárban! Nézzetek be hozzánk!    *****    Asztrológiai tanácsadás, részletes elemzésekkel, a legkedvezõbb áron és teljesen ingyenes konzultáció, idõkorlát nélkül!    *****    Egy jégkorong-rajongó lelkészgyakornok lány blogja - ha van kedved, nézz be, szeretettel látlak :) Gréti    *****    Minden Kedves látogatómat szeretettel várom Asztrológia oldalamon, ahol az oktatás INGYENES, az elemzés BECSÜLET-KASSZÁS    *****    Ayang Avagy milye is a világ az én szememmel    *****    Charmed - Új külsõ - Még több tartalom - Még több információ, érdekesség - CHARMED - Bûbájos boszorkák - Varázslat - Cha    *****    BOOKISLAND -> A könyvek birodalma elvezet a képzeletünk világába! <- BOOKISLAND    *****    KUTYA VS MACSKA, MELYIK AZ OKOSABB? SZAVAZZ! FÉLSZ A ROBOTOKTÓL, VAGY SEM? MONDD EL! KUTYA VS MACSKA!KUTYA VS MACSKA!!!!    *****    Outsider - Gay - Creative - Rebel - Tolerant - Furry - Brony - Hipster - Gamer - Otherkin - Geek - Autistic    *****    Online Gyermekáruház és bababolt Több ezer termékkel olcsón, országos kiszállítással!    *****    Charmed - Új külsõ - Még több tartalom - Még több információ, érdekesség - CHARMED - Bûbájos boszorkák - Varázslat - Cha    *****    Supernatural - Odaát - 13. Évad - Extrák - Infók - Érdekességek - Odaát - Supernatural - 13.ÉVad - Supernatural - Odaátv    *****    Készítsük el együtt a születési horoszkópodat, látogass el az oldalamra és nézd meg a részleteket. Szeretettel várlak!!!    *****    Adóbevallás 2018 ! 17SZJA - 1753any adónyilatkozat letöltés szja adóbevalláshoz    *****    Részletes személyiség és sors analízis, ajándék 3 év elõrejelzéssel,ingyenes konzultáció,ahol megbeszéljük a kérdéseid!    *****    BOOKISLAND -> A könyvek szigete, ahol ötletet kaphatsz egy jó könyvhöz <- BOOKISLAND    *****    Rendeld meg asztrológiai elemzésed,nagyon kedvezõ feltételekkel,találkozzunk az oldalamon és válassz a sok lehetõségbõl!    *****    Asztrológiai tanácsadás, részletes elemzésekkel, a legkedvezõbb áron és teljesen ingyenes konzultáció, idõkorlát nélkül!    *****    Adóbevallás 2018 sms, határidõ, nyomtatvány és tudnivalók itt