megyerimlapja
megyerimlapja
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Feltöltések
 
Képek
 
Írások
 
Levelezés
 
Vendégkönyv
 
Hozzászólások
 
Írások 2
 
Írások 3
 
Írások 5
 
Írások3/1
 
Mozgalom és pártalapítás
 
Írások 9
 
Sajtó-média hírek, cikkek
 
Írások 8
 
Érdekesség, tudomány
 
Írások 10
 
Írások 11
 
Íások 12
 
Írások 13
 
Írások 14
 
Írások 15
 
Írások16
 
Írások 17
 
Írások 18
 
Írások 19
 
írások 20
 
írások21
 
írások22
 
írások23
 
írások 24
 
Írások 25
 
Írások 26
 
Írások 27
 
Írások 28
 
Írások 29
 
Írások 30
 
írások23

Tartalom

1., Megjegyzések III.

2., Nyílt imperialista agresszió

3., Ajánlás


Megjegyzések III.

Harmadik rész

Bevezető az utolsó részhez

Hazugságban élni vétek

Az erkölcsöket illetően pedig, ahogy szokták mondani, ahány ház annyi szokás!
Most Magyarországon divat ma minden szennyet, minden rágalmat a Kádár korszakra a posztszocialista rendszerre fogni!
A Magyar történelem folyamán nem volt hasonló társadalmi progresszió, mint az elmúlt szocialista rendszer 40 éve!

Erkölcs rendszerét pedig, a „szocialista erkölcsöt”, amely a munkával és örökléssel szerzett tulajdont ismerte el, egyedüli magántulajdonnak, törvényei, pedig a kereszténység erkölcsi alapjának tartott „Tíz Parancsolatnak” minden tekintetben megfelelt, azok sározzák, akik hazugok és tolvajok, akik kifosztották, megosztották és kiszolgáltatták az országot! Akik alkotmányosan, törvényesen sértik meg, a magukénak vallott keresztény erkölcs alaptételeit!

Mit ad Isten!? Újra szóba került az erkölcs! Mint a Keresztény erkölcs egyetlen és mindenek feletti megtestesítője a „Polgári erkölcs”.

 A „Polgári tisztesség”, amely pontosabban a mások által előállított javak törvénnyel támogatott tulajdonlását jelenti!

Ez bizony, ha jól meggondoljuk kettős vétséget is jelent a keresztény hitvallásban!

Mert bűnös, hazugság és lopás vétségében! (Tíz parancsolat 8. és 9. törvénye)

Hazug azért, mert a keresztény erkölcsök hirdetői közé sorolja magát, miközben megsérti a Tíz parancsolat 8. törvényét, eltulajdonítja a mások által előállított javakat!

megyerimihaly

2011-05-18

1, Tisztelt Don Pedro!

Mikor én, a készülő új magyar alkotmányról fecsegek, és egyes tekintélyes „on line sajtó magatartásáról”, akkor az EU szennyes mocsaráról, mérgező alj növényzetéről, rothadó egymásba kapaszkodó gyökérzetéről, amely megfojt és behálóz, PONTOSAN ERRŐL is BESZÉLEK!

Hogy tiszta legyen, amiről beszélni akartam.

Elég hosszúra sikerült de nem lehet rövidebben!

Mert!

Milyen ember az, aki el akarja hitetni, hogy a haladás?

 

Népi demokrácia helyett, a polgári demokrácia!

Magyarra fordítva; Állampolgári hatalom helyett, polgári hatalom!

Egyenjogúság helyett, úr és szolga viszony (tulajdonos és alkalmazott)!

Aki függetlenségről beszél Uniós és NATO tagság ellenére!

Aki királyi többesben, nemzeti ömlengések és pátosz közepett, nemzeti együttműködésnek és szolidaritásnak nevezi a nemzet megosztását!

Aki szocializmus helyett, kommunizmusról beszél, és tagadja azt a negyven éves nemzeti progressziót, amelyre a magyar nép teljes történelmében nem volt példa!

Aki olyan demokrata, hogy a nemzet sorskérdéseit, érintő ügyekben elzárkózik a népszavazástól!

Aki álmokat, és utópiákat gyárt és követ, miközben azok lerombolásáról beszél!

Aki hazárdirozik, csakhogy megmutassa, hogy igazán lojális a nyugati finánc oligarhiához. Le nem járt adósságait előre kifizeti, miközben az ígért adóparadicsom, még semmit sem bizonyított!

Aki langyos átmeneti adókat vet ki bankokra és multikra (megnyugtatva őket, hogy csak eddig tart), miközben maga is tudja, hogy azok burkolva ugyan de törvényesen úgyis áthárítják ügyfeleikre, fogyasztóikra!

Milyen ember, az, aki erre azt mondja, hogy nincsenek megszorítások?

Aki azt mondja, hogy „Magyarország csodákra képes”

Aki ide is meg oda is meg akar felelni, de tudja, hogy csak az egyik javára és a másik kárára felelhet meg egyéni törekvéseinek!

Ez az ember, olyan ember, aki vizet prédikál, és bort iszik! Hazug ember!

 

Hazugságok, látomások, ígéretek!

(Az októberi miniszterelnöki beszéd nyomán)

Nemzeti egység és nemzeti együttműködésről beszél, miután még a trianoni határokon belül is megosztotta a magyarságot!

Az állandó forradalmi lázban égő embernek már látomásai is vannak!

Forradalomról, sőt forradalmakról beszél, miután azt az egyet, a valóságos forradalmat használja fel a Magyarországot kifosztó események értékelésére, forradalmaknak titulálva azokat!!

Ez az ember már húsz évvel ezelőtt is (a mártírok temetésén mondott beszédében) meghamísította 1956 célját, amelynek célja a függetlenség volt és nem a nyugathoz való csatlakozás!

ELLENTÉTBEN  MEGGYALÁZZA  1956 szabadságharcát, mert az 1989ben TÁLCÁN FELKÍNÁLT FÜGGETLENSÉGET ELADTÁK!

A függetlenséggel együtt, eladták és felosztották az ország a nép tulajdonát is!

Lett volna módja, változásokat eszközölni, (1998 – 2002) de ott folytatta hamis országlást, ahol a többiek abbahagyták!

NEM TETTE!

MIÉRT?

Mert ez volt a cél! Számtalan esetben hangsúlyozza is!

A hazug árulókkal (MSzP) egyetemben!

Az Új Alkotmánnyal konszolidálni (szentesíteni) akarja a kapitalista társadalmi berendezkedést!

Az MSzP, mint „Kommunisták?” Ez, csak valami vicc lehet! De nem az! Halálosan komoly! Mert a szerepeket el kell játszani!

Mert csak így lehet komoly eszköz a valódi néphatalom, a valódi népi demokrácia lejáratására!

A nemzetközi tőke jól bevált taktikája, miszerint a kapitalista értékeket képviselő pártok baloldali nevekkel szerepelnek, úgy, mint munkáspárt, szociáldemokraták, keresztény szocialisták, keresztény demokraták, szocialisták, és stb.

Napjaink történései az igazi bizonyítékai a kapitalista termelési mód társadalom ellenességének!

A vagyonukból ingyenélők, valamint a tudományok termelőerővé válása következtében a foglalkoztatásból kiszorultak táborának állandó növekedése, a fogyasztás és a haszon kényszere, (amely nem csak a liberalizmus tulajdonsága) nyilvánvaló következménye a kapitalista gazdaságnak! 

Nincs többféle kapitalizmus!

Nincs harmadik út!

CSAK nyilvánvaló HAZUGSÁGOK, LÁTOMÁSOK (víziók), és ÍGÉRETEK HALMAZA!

Az újbóli HÚSZ éves ígéret!

Nem egyéb, mint a tudatlanságból (nem feltételezem az idegen érdekek szolgálatát) származó újabb kísérlet!

Fából vaskarika!

Mert az új alkotmány csak a Közép és Dél Amerikai népelnyomást honosítja, ahol az idegen érdekek konzerválják az idegenek jólétét és a nép szegénységét!

Ezért mondom, ha alkotmányról van szó, és az alábbiakat nem tartalmazza, akkor a magyar népnek semmi köze sem lesz az alkotmányához!

Az új alkotmányról

 Erőltetett menet! Mitől annyira sürgős? Az elszámoltatás 1990 – ben kezdődik!

Hiszen a legnagyobb lopások az első nyolc évben történtek!

A társadalmi (hozzávetőleges, megközelítő) igazságosságot csak a közmegegyezés garantálhatja! Amelyet csak népszavazás törvényesíthet (közvetlen néphatalom) és módosíthat!

Ennek alapfeltételei azonban, a teljes foglalkoztatás, a tulajdoni formák megkülönböztetése, az ingyenélés törvényi feltételének megszüntetése!

Ebből következik minden egyéb!

2., Határainkon kívül élők választó jogáról

Választójogi felhatalmazásuk mindenféle felelősségvállalás nélküli ajándék, amelynek semmi értelme és semmi szükség sincs!

Választásuknak következményei személyüket tekintve, semmilyen kötelességet, vagy jogot nem jelentenek!

Viszont, annál inkább az itthon élők számára!

Ezért ennek nem is szabad megtörténnie!

megyerimihaly (mmihaly23)

    2010-10-26

3., Kommentár, csiszoltabban.
Na végre!
(Munkahelyteremtés magyar módra!)
Hogy egyetértés van abban, hogy mi is az a „nyitott gazdaság” és kinek az érdekeit szolgálja!
A „szabad tőkeáramlás” elmélete! Az idegen bankok segítségével saját pénzünkön vásárolnak fel bennünket!
A „szabad munkaerő áramlás”, a jegybankok „függetlensége, avagy függősége”?
Ezek mind – mind egyirányú utcák és egy célt szolgálnak a „globalizáció” hazug jelszavába bújtatott „Új gyarmatosítást”!
Csakhogy ehhez, az illető „független” államok vezetésének a támogatására is szükség van!
Amely HÚSZ éve maximálisan működik!
Hatalmas falat volt a volt gyarmattartóknak (nyugati fejlett polgári demokráciák), a felbomlott volt szocialista országok összessége! De már a jó falatokat megemésztették, csontig akarják lerágni! Sőt ráfanyalodnak a gyengélkedő régi szövetségeseikre is (görögök, írek, spanyolok, portugálok)
Ideje lenne felébredni és kilépni ebből a húsz éve tartó aljas csalásból!
Nem lenne fájdalmasabb és hosszabb, mint tovább kapálódzni ebben a hazugság hálóban!

Vagy ez lenne az egymilliós munkahelyteremtés legújabb változata?

megyerimihaly (mmihaly23)
2010. június 30.

4., Orbán Viktor miniszterelnök úr! Mint a Rendszerváltók Egyike súlyos adósságot hordoz magával!
Rendszerváltó társaival (pártok és vezetők egyaránt) együtt, tartoznak a Magyar népnek!

-A Nemzet vagyon 80 % - val.
-Ugyanennyi államadósággal.
-A szétkárpótolt mezőgazdasági és ipari szövetkezetek tulajdonával.
-A teljes foglalkoztatással.
-Az ingyenes közép és felsőfokú oktatással
-A létbiztonsággal
-Az esélyegyenlőséggel
-Az emberi méltósággal.

Ha majd ezeket az Önök által okozott adósságokat rendezik, akkor lehet komolyan venni, amit mondanak!
A polgári demokráciákban (kapitalista termelési mód) ezek lehetetlen feladatok.

megyerimihaly (mmihaly23)
2010-11-11

Mielőtt alkotmányoznátok!

Rendszerváltók, Polgári törvényalkotók!

Különbek az egyenlők között!

Polgárok az állampolgárok között!

 

De vajon, miért?

Mert az elvesztett (ellopott) ország vagyona, a kétmillió munkahely, a tönkretett vidék!

Mind!

A Ti kezeteken szárad!

Mielőtt alkotmányoznátok!

A kifosztott országgal számoljatok el!

 

Véssétek fel! Véget kell vetni a lopott tulajdonból való ingyenélésnek!

A kirekesztésnek, és az arra való hivatkozásnak.(lumpen réteg)

A törvény által szerzett tulajdon hamis tulajdon! A munkával szerzett tulajdon jogos tulajdon!

A tulajdon csak addig lehet jogos, és erkölcsös, amelyet saját erejéből képes megszerezni és fenntartani!

Azon felül legfeljebb igazgathatja, vezetheti a tőketulajdont!

A társulások és szövetkezetek szintén ezen az alapon működhessenek!

 

Ne csináljatok szennyiratot az alkotmányból!

Vagyis ne hazudjátok bele a néphatalmat, a függetlenséget, a szolidaritást és az esélyegyenlőséget!

A népszavazásokat pedig, szabaddá kell tenni az ország sorsát érintő fontos kérdésekben!

Mint ahogy most a nép alkotmányát írjátok, a nép helyett, és nem a magatokét!

Akkor hadd döntse el a nép, hogy az ő akarata e, amit helyette leírtatok!

Aki ellenzi a fentieket, az a saját hatalmát érvényesíti a néphatalom felett!

Annak, nincs helye a néphatalmat képviselő hatalomban!

megyerimihaly

2011-03-05

5., Origo

Az Origo nevű újság Hűséges kiszolgálója a mindenkori hatalomnak, vagy annak, akihez érdekei kötődnek!

Úgyhogy írhat bárki bármit, csak az kap nyilvánosságot, amit a stáb és a hatalom óhajt! Az ORIGÓ – nál, ez így szokás, amelyet közöl is olvasóival, ügyfeleivel!

Így aztán a kecske is jól lakik és a „demokrácia” is megmarad! Megmarad?

ORIGO! Nem szabad üzemeltetnie a hozzászólás intézményét, mert ezzel KÖZTÖRVÉNYES BŰNT követ el!

Azzal ugyanis, hogy csak azokat a véleményeket közli, amelyek az újságot fenntartó és az újság szerkesztőségének véleményével, vagy érdekeivel megegyezik!

Ezzel meghamisítja a valóságot, FÉLRE VEZETI A KÖZVÉLEMÉNYT!!

                 megyerimihaly (mmihaly23)

                       2010-10-28.

6., A vállalkozók azok, akik hátukon viszik az országot

Jelenleg a polgári törvények azok, amelyek törvényessé teszik a mások által létrehozott javak tulajdonlását!
Magán alapú tőkefelhalmozás, (törvény által szerzett tulajdon) Törvényes, de nem jogos!

7., Haditerv készült az MSZP szétszakítására.

ÍME, AZ EGYÜVÉ TARTOZÁS legszebb példája ez a cikk is!
Amely elég korán reklámozza a másik ÖRDÖGFAJZATOT!

Egy helyre hordják MAGYARORSZÁG VEREJTÉKES KINCSEIT!

Nincs különbség közöttük! FELADATAIK VANNAK.

A FELADAT PEDIG MEGOSZTANI A NÉPET, amely kiválóan sikerült a húsz esztendő alatt!

Csak így lehet egy tolvaj, velejéig romlott rabló társadalmat fenntartani!

FIDESZ párttagok, vagy szimpatizánsok!

NaHÁT! CSAKUGYAN NEM VESZITEK ÉSZRE, HOGY A FIDESZ szócsöve, vagyis maga a Fidesz az, aki  REKLÁMOZZA Gyurcsányt?!

Hogy ezek az emberek ugyanazt teszik, csak a NÉPET osztják meg HAZUGSÁGAIKKAL!

Ha annyira mást akart volna, a Fidesz megtehette volna 1998 és 2002 között, hiszen addigra, már ellopták az ország 75 % - át !

Csakhogy ott folytatta, ahol azok abbahagyták! Most is azt teszi! Ez az egykulcsos adó, a multinacionális tőke, és a nagyvállalkozók adóparadicsoma!

Kétségtelen, hogy vannak piros pontos intézkedések, de ezek csak galambszellentések a nagy egészben!

A lényeg az ország továbbra is IDEGEN tulajdonban, a nép életszínvonala (közjó), pedig majd HÚSZ vagy HARMINC ÉV múlva lesz jobb. Vagy rosszabb!?

8., 239 megyerimihaly

211.gondolkodunk

„Viszont ennél radikálisabban nem lehetséges az átmenet, mert az fizikai katasztrófát és megsemmisülést jelentene Magyarország számára”...

208 bogyó

Te akkor is köpködni fogod a Fideszt, mert ezt követeli tőled a kedvenc pártod, mint a jó pártkatonától?

Akkor még most sem értitek, hogy miről beszélek!

Gondolkodónak annyit magyarázatként, hogy a Fidesz jövőképe, (a jövő érdekében hozott intézkedései, átmeneti bankadók, privatizáció – ország eladás konszolidálása az új alkotmánnyal és a többi) sem felel meg, egy független magyar társadalom elvárásának, jövőképének

Bogyónak pedig! Azokat az intézkedéseket, soha nem bíráltam, sőt üdvözöltem, mert számos ilyen van (állampolgárság, rend, iskolai rend, gyes, végkielégítések, ideiglenes bankadó) ezek a piros pontos intézkedések, amelyek a normális ember számára evidenciák lennének.

Ezeket nevezem én galambszellentéseknek, mert a nagy egészhez képest ez csak annyit képvisel az ország életében.

A jövő valósága azonban azok a nagy intézkedések, amelyek eldöntik az ország hovatartozását, sorsát (az ország további kiszolgáltatása az idegen tőkének, az új alkotmány, amely konszolidálja, bebetonozza az ország jelenlegi állapotát, hovatartozását, stb.)

Ezért, most újra leírom a legutóbbi bejegyzésem, amely tömöríti a fentieket.

Hozzátéve, hogy én senkit nem köpködök, mindaddig, míg engem nem köpködnek!

Mert én azt gondolom a politikáról, hogy az nem csak xy - ról, nem csak Kót pusztáról, nem csak Debrecenről, nem csak Budapestről szól, hanem Magyarországról és annak valamennyi állampolgáráról.

9., Lázár, Orbán, Kósa: senki nem veszthet

Nos Kedves Pepi!


1,Tudod barátom, ez a 10% os nyugdíjjárulék! A megtakakarítást jelenti elkövetkező nyugdíjas éveire!
Ha ezt a megtakarítását nem a társadalombiztosításnál helyezi el, hanem Weisz Péternél! Akkor azt a pénzt nem az állam forgatja, használja, hanem Weisz Péter!
Tehát kivonta, elvonta az állami kezelésből!


2. A 25% pedig a dolgozó, az állampolgár, vagy alkalmazott (hogy akarod?), társadalombiztosítási díja! Ha már így becéztél! Érted „nyuszikám”?


Azt jelenti, hogy ingyenes orvosi ellátásra vagy jogosult, vagy az egyéb állami szociális szolgáltatásokat, mint ahogyan azt más magyar állampolgárok, igénybe veheted!

3, Azt gondolom, hogy komoly ember vagyok, ugyanis ha nem vállalok annyiban szolidaritást a társadalommal, hogy nem a társadalomra bízom a nyugdíjas megtakarításomat, hanem WEISZ Péterre, akkor Fizesse nekem Weisz Péter a nyugdíjamat, mert ehhez az államnak semmi köze!


4, Ha én valamely banknál takarékoskodom, a megtakarított összeg felvételekor a tőke kamatai után 20 % os kamatadót kell fizetnem! Na, most bárhová elhelyezek megtakarítást, és annak hozamai vannak, azután adóköteles vagyok!

Az olyan GARANCIA, MINT AHOGY ÉN MAGYARORSZÁGON ÉLEK, és MAGYARNAK IS ÉRZEM MAGAM, ebből fakadóan
a magyar államnak eddig is, meg ezután is kötelessége a társadalomi kiérdemeltség szerint állampolgárairól gondoskodni!

Igen Pepikém, „Hihetetlen mélységei vannak az emberi butaságnak!”
Ez leginkább rajtad látszik meg!

Ja, és én még csak véletlenül sem vagyok tagja egyik tolvaj és rabló rendszerváltó pártnak sem!

10.,

57 nek A pénz és hatalom!
Csak azért lehet így, mert hisznek azoknak, mert a politikában is ott vannak azok, akik a pénzt uralják.
Mert a politika hagyta magát alárendelni ennek a hangzatos és tetszetős bankárok által kreált jelmondatnak, amely most már a nyugati demokráciák összességét uralja!
Vagyis azt mondják, hogy a pénz komolyabb dolog annál, minthogy a politikára bízzuk!”
Abszolut komédia!

A dollár olyan, mint a légypapír!
Ha hozzá nyúlsz, beleragadsz!
A jegybankok saját nemzetüktől való függetlenségét, is csak egy találó közmondással lehet érzékeltetni!
Mikor a káposztát a kecskére bízzuk!
60. nak

Tökéletes! Mindig erről beszéltem!

Akik és ahogyan elkerülik a válságot
Így történt ez a világválság idején (1933) a Szovjetunióban ( metro építés, villamosítás, stb.)!
Így történt ez a háború után Magyarországon, így történt ez az utóbbi 60 évben, Kínában, így történik most is!

Mert a pénz nem egyéb, mint az emberek által értéknek tartott javak megjelenítője
A kereskedelem nem történhet meghamisított pénz és spekulációs értékalapon! (érték és pénz tőzsdék)

523 Bayern!


Igen abban hazudik!
Mint ahogy Újra azt teszi!
Egy nagy túrót mentek tömegesen!
Lefogadnám, hogy egyet sem tud megnevezni!

Egy kezdő mérnök, pedig majd húsz év múlva lesz szakember, ha lesz?!

És manapság kimegy „tömegesen” diplomával, mosogatni, takarítani!
Mint ahogy egy szakmunkás sem tanulja meg a szakmát három év alatt!
Majd 15, 20 év múlva, még akkor is találhat újat, sőt tapasztalatai alapján, még csak akkor újíthatja meg a régi nehézkes dolgokat!

Ennyit a szakmákról!
Nem azért fizet a megrendelő, mert valakinek három diplomája van, meg magas is, meg szép is! Hanem azért, amely értéket az illető szakember a számára létrehozott.
Ennyit az Ön igazságáról URAM, Tisztelt Bayern ÚR!

11.,

Nos Kedves 23 LiberálisTalán majd ÚGY fog megélni, mint, ahogy a dolgok mennek a polgári demokráciákban!
Meg fogja vásárolni a földet, és majd művelteti azzal, akitől megvásárolta!

Ilyen egyszerű!

Mint, ahogy az, történt a privatizáció során!

12.,

A nagy példakép, az Egyesült Államokban legalább ilyen rossz a helyzet, vagy talán még rosszabb!

Mert a 300 milliós lakosságból 43,2 millió szegényt tartanak számon!

Ez nem Dél – Amerikai, vagy Afrikai szegénység, de környezetéhez képest szegénység.

Ez addig, mindig csak erősödni fog, ameddig a társadalmi szükségszerűségnek engedve felszámolják az eddig alkalmazott kapitalista termelési módot!

És ez most, nem ott fog bekövetkezni, ahol a legnagyobb a társadalmi elmaradottság!

Hanem ott, ahol éppen a legfejlettebbek a termelő eszközök, ahol a legnagyobb a tékozló fogyasztási kényszer, ahol legnagyobb a profit hajszolása, ahol az államot a magántőke, és annak multinacionális megtestesítői irányítják!

Ahol lassan odáig jutnak majd, hogy elviselhetetlen lesz (a jólét következményeként, részvényekből élők, stb.) az ingyen, csak a pénzükből élők és a kirekesztettek táborának nagysága.

Igen azokban a legfejlettebb országokban, ahol ezek a feszültségek (áru és pénzválságok) lassan folyamatossá válnak!
megyerimihaly
2010.december 26.

12.,

Ejnye - ejnye Kisrigó!
Ez a gyűlölet szinte perzsel, megfelel az érinthetetlen és ártatlan képében járó fenevadnak, aki alig várja a pillanatot, hogy szétmarcangolja és megszüntesse, a vele egyenrangúakat, vagy más fajtákat!
A Cionizmus legveszélyesebb fegyverét veszik elő, azok, akik indokolatlanul tüzet kiáltanak!
Semmi sem történt ez ügyben!
Maguknak köszönhetik a gyűlöletet, ezzel a magatartással, vagyis, hogy zsidóságukat féltik azzal, hogy kihangsúlyozzák zsidóságukat!
Ne csodálkozzanak azon, hogy ezzel felébresztik a befogadó nemzet, amúgy egészséges nacionalizmusát!

13.,

A Magyar Hírlap „Látogatók” című cikkéhez.

Tisztelt Stefka Úr

Ha valóban úgy gondolja, mint ahogyan írta is.

„fokozatosan elveszítünk mindent, ami még tulajdona a magyar nemzetnek, például a termőföldjeinket, a vizeinket, ásványkincseinket, történelmi értékeinket.”

Tiszteletreméltóak lennének ezek a féltő gondolatok, ha mindazoknak címezné a felelősséget, akiket megillet!

Hiszen az ország fele már oda van!

Tisztelt Uram! Ön az alábbiakban ásta el az ebet!

„és a baloldal továbbra is félrevezethetné a választókat”  

És most megkérdezem! Miféle baloldalról beszél?

!!!Magyarországon 1990 óta nincsen baloldal! Azóta folyamatosan lopták és rabolták a köztulajdont!

Tekintet nélkül, címre, rangra, pártállásra!

Miután a módosított alkotmány segítségével ellopták, (mit lopták!) elrabolták az állami (nemzeti) vagyont, a NÉP tulajdonát!

Így jött létre a 1,5 millió munkanélküli, a 2,8 milliós szegénység!!!

A baloldal emlegetése a bérből és fizetésből (munkájukból) élők (a nép), igazi képviseletét jelentő, valódi szocialista értékek ellen irányul!

A buta nép, hadd higgye, hogy a valódi szocializmus már csak ilyen!

Most nem történik más, mint a magyar nép (törvényes) igába hajtása! 

Mert a Polgári Társadalom Kapitalista társadalom a javából!

Hu Jintao a Kínai miniszterelnök üzenetéből idézek, a holnapi amerikai látogatása előtt!

Political reform, Hu said, must "meet people's growing enthusiasm for participating in political affairs." But he added: "The political structuring we pursue in China is aimed at advancing the self-improvement and development of the socialist political system."

Hu pointed to China's economic success of the past three decades as a validation of its political model.

14.,

Tisztelt Makovecz úr!

Bármennyire is szeretem és néha meg is csodálom a munkáit, de azért két dolog is van amiben ellent kell hogy mondjak Önnek!

Indítom ezt azzal, hogy ha valaki kiváló szakember, nem biztos, hogy egyéb kérdésekben is csalhatatlan!

1., Az Orbán személyiség megítélésében, szerintem óriási ellentmondásban van!

Orbán nem az, akinek látszik, vagy legalább is látszani akar!

Én nem mondom azt, hogy hazája ellensége, mert ez így nem lenne igaz!

De kérem, hogy Tessen megvizsgálni kijelentéseit és cselekedeteit!

Ha megtette, akkor rá kell jönnie az igazságra

2., Ami, pedig a cigányság megítélését illeti!

A cigányság problémáját csak a kötelező és teljes foglalkoztatást biztosító társadalom tudja megoldani!

Minden más csak próbálkozás lehet!

Az utópiákat, pedig el kell felejteni, mert ezek csak a káoszhoz vezetnek, amelynek tudjuk, hogy vannak haszonélvezői!

Ilyen maga a liberalizmus alkotta kapitalizmus is, amelyeket, már csak a törvényei tartanak egyben!  

Tisztelettel

megyerimihaly

2011-02-12

15.,

Tisztelt Steffka úr!

Komolyan mondom, megható, sőt megrendítő ennek a szegény Balkányi asszonynak a sorsa, az Ön tollából, amiért Ön a társadalmi erkölcsöt, a társadalmi szolidaritást hibáztatja!

A rokonság, hozzátartozók felelősségét nem is említi!

És akkor innentől kezdődik az, amit igazán büntetni kéne a médiában, mert csak idáig igaz a történet!

Innen kezdődnek a krokodilkönnyek a közvélemény félrevezetése, amely az én szememben felérne a köztörvényes bűnnel!

Ön is beszállt a rendszerváltó szocialistákat, komcsizók táborába!

Tette ezt azzal a kettős szándékkal, hogy a rendszerváltók felelősségét csak egy áruló pártra hárítsa, ugyanakkor a múlt rendszert is besározza!

Nem is folytatom, hiszen ettől kezdve világos a mondanivalóm!

De azért megkérdezem a társadalmi szolidaritás jegyében, Mikor a Magyar Polgári Klub tagjaként Kis, vagy Nagypolgári minőségében felveszi és felveszik, a Többszázezres, vagy Milliós illetményüket, nincs e lelkiismeret furdalásuk?

16.,

A mérleg nyelve

Most, Gratula. a cikk tartalmát illetően!

Mocsok munka, az, ami a közéletben történik!

DE azért! Ez a "a békésen demonstráló tömeget" kimaradhatott volna!

Nem is ez a lényeg, hanem az, hogy ez a rengeteg disznóság, lopás, amelynek felsorolása kitölti a teljes cikket, mind semmi ahhoz!

Amely a legális gazdaságban törvényesen történik!

Nem tudom, hogy érti e Stefka úr? Hiszen erről egy szó sem esik!

Mennyire nem lop a kisvállalkozó, a milliárdos, a gyáros, a befektető, a nagykereskedő, a nagyvállalkozó!

Még a kisvállalkozó meg is érthető, hiszen nagyrészt lakossági szolgáltatás, szükség van rá!

Nos, annyiban nem, hogy törvényesen teheti ezt, mert (törvény védi a vállalkozását) és adót fizet a törvényesen lopott milliárdjai után!

Ez a fajta társadalom az Ön által favorizált társadalom! A Polgári Demokrácia! (Kapitalizmus)

Ez az igazi nagy lopás! A polgári tisztesség!

Ha még ezt is rátennénk a mérlegre!

De rajta is van, mint az Ön cikkében említett Balkányi 71 éves asszony, a hárommilliós szegénység, a százezres kilakoltatásra váró család!

Nem gondolja, hogy inkább ez az igazi mérleg nyelve?

megyerimihaly

2011-02-21

17.,

Előzőnek 867!
 

A tulajdon Szerepe alapkérdés!
Nem mindegy a tulajdoni forma!
Személyi vagy tőke tulajdon!
A szerzés módja, ezt, pedig meghatározóvá teszi!
A tőke és általában a tulajdon erkölcsileg (társadalmi erkölcs) csak akkor, elfogadható, ha azt munkával szerezte, és a továbbiakban azt egyedül, vagy szűk családi körben fenn is tudja tartani!
Ezen, felül legfeljebb igazgathatja (menedzselheti).

 

A fejlett polgári társadalmakban a termelés módja (kapitalizmus) okafogyottá vált, a tudományok termelőerővé válása után, a jólét következtében, az állandóan növekvő pénzükből ingyenélők (tulajdonosok és részvényesek) és a kirekesztettek növekvő tömegeinek ellentéte, a zsugorodó alkalmazottak növekvő terhei, valamint a piacok telítettsége szükségszerűvé teszi a tulajdon és az elosztás társadalmasítását!

A termelésben alkalmazott anyagok és technológiák környezeti veszélyeztetésének lehetősége, még inkább indokolja a döntések felelősségét 

A piacgazdaság megszűnt érvényesülni!
A válság állandósult!

Ennek a folytatása csak a tervgazdaság és a nagytőke a bankok társadalmasítása lehet!

A világ gyakorlata is ezt igazolja!

Akik húsz éve ezt tették Magyarországgal, azok bűne elévülhetetlen!

18.,

20. megyerimihaly

Annyit, hozzá kell tennem az előttem hozzászólók bejegyzéseihez.
Hogy a beharangozott megszorítás elkerülések következményei világosan bizonyítják a blöfföt!

Vagyis, hogy nem más az sem, mint burkolt megszorítás!
Csak ezt közvetve másokon keresztül rótták ki a társadalomra!
Már akkor világos volt mindenki számára, hogy a külön adók összegeit eddig még el nem számolt költségek hozzáadásával be fogják szedni, törvényesen, legális módon!

Csak hogy azok véglegesen ott is maradnak, nem úgy, mint az átmeneti adók!!!

Ez már világosan látszik! A palackos gáz 4 ezerről 5 ezerre, a villamos áram, a benzin, az élelmiszerek, a takarmány árak, a közlekedés, a banki költségek!
Szász Károly minapi sajtótájékoztatóján a kérdésre válaszolva, ezt világossá is tette!
Versenyben a költségeit, ha el tudja ismertetni, jogosan teszi, legfeljebb versenyhátrányt szenved!
19.,

Ki hát az Ördög?

A közelmúlt nemzetközi történései világos bizonyítékai a „kapitalista szabadság és demokrácia” igazi tartalmának! (Egymilliárd éhező a világon évente 100 milliós növekedéssel)
Ha csak a 10% a hal bele, nyomora okán keletkezett gyógyítható betegségbe, akkor a szemfogató kapitalizmus ma évente okoz ilyen pusztítást!!

 

megyerimihaly

2011-05-21


 

Nyílt imperialista agresszió!

Most már a sokadik alkalom, hogy az USA és szövetségesei a nemzetközi szervezeteket is felhasználva (ENSZ), de azt mégis megkerülve, a döntéseit meghamisítva, saját fegyveres szövetségét a NATO erejét felhasználva, valósítják meg Újgyarmatosító Politikájukat.

Az Észak-Afrikai és Közel keleti Arab országok között futótűzként terjedő elégedetlenség, nem csak az évtizedes rezsimek hatalmának a megszüntetéséről szóltak, hanem a társadalom mélységes ellentéteiről is.

Törvényekről, jogokról, szegénységről.  

Ezek az elégedetlenségi mozgalmak, szinte azonos módon, tömegtüntetésekben szerveződve fogalmazták meg spontán követeléseiket, amely követelésekből eddig, sehol sem valósult meg semmi több mint, hogy az eddig uralkodó rezsimeket eltávolították hatalmi pozíciójukból.

Az Arab országok között van azonban egy ország, Líbia, ahol nem az általános forgatókönyv szerint zajlottak az események!

Az állítólag február közepén kezdődő események keretében, semmiféle hírforrásból sem értesülhettünk kormányellenes tömegtüntetésekről, inkább csak fegyveres lázadókról esett szó, akik március közepére, lokális katonai jelenlét híján (helyőrségek), birtokukba vettek néhány keleti nagyvárost, többek között a lázadók központjának tartott Bengázit is.

Líbiában nem voltak kormányellenes tömegtüntetések! Voltak viszont kormányoldali tüntetések (még ha ezeket szervezték is, de voltak! A NATO beavatkozását követően)

kép

Az úgynevezett ”lázadókról” sem láthattunk, számukat meghatározó (demonstráló) dokumentumokat, szervezett csapatokra utaló felvételeket.

Amit leginkább láthattunk, azok laza, szétszórt fegyveresekből álló csoportok voltak, akik természetesen uralhattak csekély létszámuk ellenére is a civil településeket!

Képek

De vajon mit tesz egy törvényes kormány, akit nem a tömegek szólítanak fel távozásra, hanem fegyveres csoportok támadása fenyeget!

Mint, amit minden normális állam vezetése tenne, ebben a helyzetben! Igyekszik felszámolni a törvénytelenséget! Ezt tette március közepén a Líbiai kormány. Elindította csapatait a Bengazit hatalmukban tartó lázadók felszámolására!

A Nyugat látva, hogy a teljesen nyilvánvalóan általa szervezett fegyveres lázadás csúfos véget fog érni, azonnal elkezdte intézkedés sorozatát, megszerezve ezzel a felhatalmazást a beavatkozásra!  (ENSZ határozat, A Líbiai nép megmentéséért Párizsi Csúcstalálkozó)

Az agresszió azonnal elkezdődött azzal, hogy már a kezdetben túllépték megbízásukat, a légtérzár biztosításán túl a szárazföldi kormánycsapatok megsemmisítését is folyamatba helyezték, megkönnyítve ezzel a fegyveres lázadók helyzetét!

 A lázadók semmiféle tárgyalási ajánlatot nem fogadtak el, az ENSZ, az Afrikai Unió, az Oroszok, a Dél Afrikai elnök, a Líbiai Nemzetgyűlés javaslatait, csak a NATO támogatásával értettek egyet.

Az USA – val karöltve visszautasították a választások lehetőségét is bármilyen nemzetközi felügyelettel!

További evidenciák: a nyugati vezetők szinte egységesen követelték Kadhafi távozását, amelyet a G-8 ak Deauvill – i. találkozóján hivatalos kommünikében is rögzítettek!

(Ami egyébként leginkább azt jelenti, hogy Kadhafival együtt az általa felépített rendszert is el kell törölni, javait meg kell szerezni, és új piacot kell nyitni)

Tették, teszik ezt egy olyan országgal, ahol a világ olajkészleteinek a 2% a. található. Ahol, a hatalmas olajkitermelés jövedelmeit népjólétre, utakra, lakásokra, kórházakra, oktatásra fordítják! Ahol, nincsen szegénység! Ahol a sivatagban oázisokat teremtenek!

A volt szocialista országok bekebelezése után, nem akármilyen falatnak ígérkezik mind gazdaságilag, mind stratégiailag, az arab világ ezen része!

Az Afrikai kontinens északi része, teljesen összefüggően.

És most lássuk a kronológiát!

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa jóváhagyta a líbiai légtérzárat

2011. március 18. péntek  

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa csütörtökön New Yorkban megszavazta a Líbia feletti légtérzár megteremtéséről és minden, a támadás által fenyegetett civil lakosság védelmében szükséges intézkedés meghozataláról szóló határozatot.

kép

A 15 tagú BT két állandó tagja, Oroszország és Kína nem élt a vétójogával, de tartózkodott a szavazásnál, s hasonlóképpen járt el India, Brazília és Németország.

                                    

Már minden elő volt készítve, mert

Március 19-én délután Párizsban összeült az Ashton főképviselő által előző nap bejelentett csúcskonferencia, amelynek előkészítésében főszerepet játszott a házigazda Franciaország elnöke, Nicolas Sarkozy.

 

kép

Hogy nem nyílt meg a föld, az égbekiáltó hazugság miatt? „Párizsi csúcs a Líbiai nép megsegítésére”

A csúcstalálkozóról kiadott közlemény nyilvánosságra hozatalával egy időben Franciaország vadászgépei már Bengázi felé repültek, az első légicsapás 17.45 perckor érte Kadhafi erőit.

Készül a vádirat Kadhafi ellen

|Utolsó módosítás: 2011. 4. 18. 05:00|Közélet » Politika

 

Már készül a vádirat a 42 éve hatalmon lévő líbiai vezető ellen a hágai Nemzetközi Bíróságon a felkelők ellen az elmúlt hetekben történt erőszakos fellépés, illetve a Pan Am légitársaság repülőgépének 1988-as felrobbantása miatt.

De vajon lesz e nyoma a két francia jogász, Sárközi francia elnök ellen tett feljelentésének a Nemzetgözi Hágai bíróságon "Emberiség elleni bűntett" vádjával?

 

Delegates assemble on the second and final day of the National Conference for Libyan tribes in Tripoli on May 6, 2011

 

LÍBIA - Törzsi vezetők általános amnesztiát sürgetnek

Általános amnesztiát javasolnak a Moamer Kadhafi rezsimje elleni harcokban letartóztatottak számára a líbiai törzsi vezetők - áll a Líbiai Törzsek Nemzeti Konferenciájának péntek este elfogadott állásfoglalásában. "Az általános amnesztia utat nyitna a béke és megbocsátás új korszaka előtt" - közölték a törzsi vezetők pénteki konzultációjukat követően.

A tanácskozás végén kiadott állásfoglalásban a vezetők ugyanakkor "árulóknak" nevezték a lázadókat és arra szólították fel őket, hogy "ne hagyják el" Moamer Kadhafit, akinek távozása a felkelők legfőbb követelése. A dokumentum egyben a lázadók kezén lévő városok "békés felszabadítását" is sürgeti, ám az elképzelés részleteire nem tér ki. Mussza Ibrahim, a tripoli kormány szóvivője szerint a konferencián részt vevő vezetők Líbia valamennyi országrészében - közte a lázadók által kézben tartott területeken - élő törzseket képviselték.

 

World leaders at G8 summit call for Gaddafi to step down

A G nyolcak felszólították Khadafit  a távozásra!

Saturday, 28 May 2011

Deauville, May 28: World leaders at the two-day G8 summit held in France issued a joint call Friday asking the embattled Libyan leader Muammar Gaddafi to step down.

Of the 25-page communique issued at the end of a two-day summit by the leaders of the US, Russia, Japan, Germany, France, Italy, Canada and the Britain, the part that drew the greatest attention was an agreement on all sides - including the Russians - that Col Gaddafi should step down, BBC reported.

A kétnapos tanácskozás eredményeként egy 25 oldalas kommünikét adtak ki, amelynek lényege az „arab tavasz” megsegítésére szánt negyven milliárd dolláros segély és annak felhasználásának feltételei, valamint Muammar Khadafi eltávolításának követelése!

 

Libya crisis: Nato urges plans for post-Gaddafi era

8 June 2011Last updated at 13:38 GMT

Alliance ministers met at Nato headquarters to discuss the Libyan campaign on Wednesday. Afterwards, Mr Rasmussen told reporters that "real progress" had been made.

Szövetségi miniszterek találkoztak a NATO főparancsnokságon, szerdán, hogy megvitassák a későbbi Líbiai teendőket! A NATO elnök riportereknek „reális haladásról” számolt be.

Anders Fogh Rasmussen (Nato chief)

 

Obama, Merkel pledge to cooperate on Libya, economy

 Despite differences between Washington and Berlin, the president and the chancellor jointly demand that Moammar Kadafi give up power.

A véleménykülönbségek ellenére Washinton és Berlin között, az elnök és a kancellár csatlakoznak a követeléshez, amely szerint Khadafinak le kell mondani a hatalomról.

kép

By Christi Parsons, Los Angeles Times

June 8, 2011

Hatalmas hajóhad indult Líbia ellen

Posted on by Híradmin

 

A világ legnagyobb és legújabb anyahajója, az USS George H. W. Bush (idősb Bush elnök után) nagy flottakísérettel elindult Líbia ellen. Úgy tűnik, hogy miután az Afrikai Unió törvénytelennek nevezte a NATO és szövetségesei támadássorozatát Líbia ellen ENSZ általi felhatalmazásának durva áthágása miatt, a nyugati hatalmak gyors döntést akarnak kicsikarni, mielőtt a nemzetközi közvélemény ellenük fordulna.

 

Kadhafi 'not ready' to go, Russia envoy told

Kadhafi nem kész az idulásra, mondta az Orosz követ

by Imed Lamloum Imed Lamloum – Thu Jun 16, 10:00 am ET

TRIPOLI (AFP) – Moamer Kadhafi's regime told visiting Russian envoy Mikhail Margelov on Thursday that the embattled Libyan leader is "not ready" to go, despite growing calls for him to quit and a months-long uprising.

Tripoli (AFP) - Khadafi Rezsim, a növekvő kilépésére való felszólítások és felkelés ellenére, közölte az Orosz követ csütörtöki látogatása alkalmával, hogy a Líbiai vezető még „nem kész” a távozásra.  

Seif al-Islam said elections were the only way out of the deadlock.

Seif al-Islam szerint, csak a választások vezetnének ki a holtpontról.

"Elections, immediately and with international supervision. It's the only painless way to break out of the impasse in Libya," Kadhafi's son told Italian newspaper Corriere della Sera.

„Azonnali választások, nemzetközi ellenörzések mellett. Egyedüli fájdalommentes kiút a líbiai zsákutcából” mondta Khadafi fia az Olasz Corriere della Sera hírújságnak.

"We could hold them within three months. At most by the end of the year. And the guarantee of transparency could be the presence of international observers," he was quoted as saying.

„Három hónapon belül meg tudnánk csinálni. Ez év végéig. A nemzetközi megfigyelők részvétele garantálná az átláthatóságot” idézve mondandóját.

The polls, he added, could be supervised by the European Union or African Union, the United Nations or even NATO as long as a "mechanism" was in place to ensure there were "no suspicions of vote-rigging."

A szavazásokat teljes egészében ellenőrizhetné az Európai és Afrikai Unió, az ENSZ, a NATO, biztosítva a választási csalások elkerülését.

NATO warplanes early Thursday destroyed an apparently empty hotel, the Wenzrik, in the centre Tripoli near administrative buildings and Libya's state broadcaster, an AFP journalist reported.

Nato repülők csütörtökön (jun.16 ) leromboltak egy üres Wenzrik nevű szállodát, Tripoli központjában, a líbiai hivatali és állami rádióadó közelében

kép

The authorities took a party of reporters to the site of the dawn raid, which left only sections of wall standing. They said the attack caused no casualties.

Libyan Deputy Foreign Minister Khaled Kaaim later denounced what he called a "barbaric and premeditated raid by NATO on civilians."

A líbiai külügyminiszter helyettes Khaled Kaaim”barbár, előre kitervelt, civilek elleni Nato támadásnak” nevezte a rombolást.

Kaaim refrained from commenting about Margelov's visit, but when pressed about possible negotiations about Kadhafi's departure, he said that "nobody can make such decisions."

"It is for the Libyan people to decide whether the leader should leave or not," he said.

Kaaim nem kommentálta Margelov látogatását, de a sajtó vitájához Khadafi lehetséges indulásáról megjegyezte „Senki sem hozhat ilyen döntést”

„Egyedül a Líbiai nép dönthet, hogy vezetője távozzon, vagy maradjon”

 

Italy, Libya's former colonial ruler, said Thursday it will host a reconciliation meeting with 200-300 representatives from the country, including all tribal chiefs.

 

Olaszország, Líbia korábbi gyarmatosítója bejelentette, hogy vállalja egy békéltető gyűlés megrendezését 200 – 300 fő résztvevővel, beleértve az összes törzsi vezetőt.

 

Libyan rebels reject election offer

A Líbiai lázadók elutasították a választási ajánlatot

Anti-government forces and the United States quickly dismiss offer by Gaddafi's son to hold elections within months.

kép

A kormányellenes erők és az USA officials gyorsan elutasították Khadafi fiának választási ajánlatát.

Last Modified: 16 Jun 2011 22:03

AL Jazeera

Nato raid kills five civilians, Libyan officials say

19 June 2011Last updated at 07:48 GMT

 

The BBC's Jeremy Bowen saw rescue teams working at the scene of the alleged strike

A BBC riportere Jeremy Bowen látta a mentő csapatokat a légi csapás helyszínén dolgozni.

kép

At least five people have died in a Nato air strike that hit a house in the Libyan capital Tripoli, Libyan government officials say.

(Öten haltak meg a támadás következtében)

 

Toddlers among 9 dead in Tripoli ‘NATO raid’

(AFP)
Két kisgyermek a kilenc halott között Tripoliban

kép
19 June 2011, 4:15 PM

Libyan officials showed reporters five bodies, two of them of toddlers, they said were among nine civilians killed in a ‘barbaric’ NATO air raid on Sunday

A vasárnapi NATO bombázás következtében

 

Fresh Libya civilian deaths pile pressure on NATO

(Reuters)
Újabb polgári áldozatok a szaporodó NATO támadások  miatt

21 June 2011

SURMAN, Libya - The Libyan government said on Monday 19 civilians were killed in a NATO air strike on the home of one of Muammar Gaddafi’s top officials, a day after NATO admitted killing civilians in a separate aerial attack.

Libyan officials took reporters to Surman, 70 km (45 miles) west of Tripoli,

Tripolitól 70 kilométerrel  nyugatra Surman településen hétfőn 19 polgári áldozatot követelt a NATO légitámadás.

kép

És még számos fel nem sorolt eset, mint május 23, három halottal és 150 sérülttel, vagy a Khadafi személye elleni támadás következtében legkisebb fiának és három unokájának a halála.

Szégyenletes és mocskos intervenciós beavatkozást valósít meg a NATO Líbiában,  amelyre semmiféle nemzetközi felhatalmazása nincsen!

Aljas hazug vádak alapján kergetnek nyomorba egy prosperáló nehezen egységesült nemzetet.

Összefoglalta

2011 június 22.-én

megyerimihaly


 Ajánlás

Úgy gondolom, hogy magyarázattal tartozom azoknak - akik látogatják az oldalamat.

Magyarázattal azért, mert nem érzem magam egyszerűen, csak "Hírvadásznak"

Líbiáról a folyamatos tájékoztatást, pusztán csak azért vállaltam, mert kezdettől fogva magasan kiemelte fejét a történésekből a "fejlett demokráciáknak" csúfolt multinacionális nagytőke összefonódását megtestesítő államok, NATO ban kifejezésre jutó IMPERIALIZMUSA.

A Szovjet tömb szocialista országainak összeomlásából származó hasznot már felélték, újabb piacokra, nyersanyagforrásokra van szükség.


A Varsói szerződés megszűntével, ellenfél híján a nyílt intervenciótól sem riadnak vissza!

A Líbiában történtek alkalmat adtak, és adnak arra, hogy az ember bemutassa, milyen a valódi természete a kapitalizmus legfejlettebb formájának, bármekkora is a hazug takaró, amelyet ők sszabadságnak és demokráciának neveznek.

Még nincs hozzászólás.
 
Érdekességek
 
Hétköznapok
 
Írások 6
 
Írások 7
 
Sajtókomment
 
Frissítések jelentése
 
Frissítések jelentése

Legújabbak

Érdekességek: Az Univerzum határai, Föld típusú bolygókutatás, Világképek, Elindúlt a sarki metánpárolgás?

Érdekesség, tudomány:Gondolatolvasó robotok, Tudományos genezis, Földönkivűliek,

Írások 3/1:

Szabadság és demokrácia export 638-szor

Neoliberalizáció és globalizáció

Írások 8; Ezt azért még sem kéne, Nincs min csodálkozni

Írások 9;Ha jók lesztek és szót fogadtok, A szeminárium, Nincs min csodálkozni 2!,

Írások 10., Korunk kapitalizmusa,Kapitalista csapda, Alkotmányos tulajdon, Bűnösöket keresek, Szocializmus

Írások 11;1956 os mártírok újratemetésén mondott Orbán beszéd. 1989 június 16. Himnusz a kapitalizmusról A Bajnai beszéd kritikája. 2009 június 27. Operaház, Poloskafészek

Írások 12; Az ördög bankára, A kínai gazdaság 2009 október, Pénzmosás magyar módra, Előrejelzés 2010 - re,

Írások 13: Új korszak? Nacsak?! Már megint a megváltók.Új szocializmus.Rabló, tolvaj országok. Soros Úr tudománya.

Írások 14: A messiás. Az elégedetlen államfő. Orbán Viktor újévi köszöntője.
Nyugdíjemelés. HÚSZ év. Parázslik a gyűlölet. Nem a kufárok földje. Cenzúra? Cenzúra 2.

Írások 15: Kilátszik a lóláb. Sok a jóból!, Nem kell forradalom! Vádolok! Kortesbeszéd. Hogy történhetett meg? Rendszerváltók és törvényhozók. Nem szabad amerikást játszani! A jövő társadalma.

Írások 16: Cenzúra 4, Vétkesek és bűnösök kitartása, Ne játszuk meg Amerikát, Jogos tulajdon, Élelmünk és italunk, Ideológiai csapda,

Írások 17: Rosszul kezdődik, Bizonyíték, Változatlan Új korszak, Birtokba veszik Magyarországot?, Új korszak új népkábítás,Új alkotmány?, Kudarc vagy siker?, Már megbocssatok, 

Írások 18 ; 730 napos türelmi időszak, Munkahelyteremtés magyar módra, A forradalmi kormány 30 napj, A Nemzeti Együttműködés Nyilatkozata, Mikor a nyúl viszi a puskát, Eleget loptunk, legyen béke, Aggódom, Ne csak nézz, láss is! Csinnadratta.,

Írások19;  Tolvajok törvénykezése, Nem mondtátok, hogy... , Ázsiai zsákutca, A lecsó népies étel, A haza felemelése a tét, Mint a lakmuszpapír, Ha látnám. Tömeggyártás, válságágazatok,

Írások 20;Hazugságok látomások ígéretek, Tudás és tulajdon, Cenzúra a javából, Nem jó Ómen, A Médiatörvény figyelmébe, Felül kell vizsgálni, Az Elnök Új Évi köszöntője,

Írások 21; Higgyék el nekem, Egy hazug ember, Mielőtt alkotmányoznátok..., A demokrácia bizonyítványa, Államadósság, Boszorkányüldözés és kutyakomédia, 

Írások 22; Megjegyzések, Megjegyzések 2, Bin Ladenek vannak és lesznek, Líbia támogatja Khadafit, Imperialista kísérlet Líbiában, 

Írások 23; Megjegyzések III., Nyílt imperialista agresszió, Ajánlás

Írások 24; Újabb hírek Líbiáról, A haza bölcsei, Süketelések, NATO tömeggyilkosság Líbiában, Az országmentő "LutherOrbán", Ahogy az meg van írva, Spanyolviasz.

Írások 25. Hazug alkotmány 1., Hazug alkotmány 2., Hazug alkotmány 3., Hazug alkotmány 4.,

Írások 26. Magyarország kísérleti műhely, Jólétben és szabadságban, A napnál is világosabb, Az Elnök Úr köszöntőjéhez,

Írások 27., Konszolidálni egy országkifosztást?, Elég a népgyalázásból, Elég a népgyalázásból 2, 

Írások 28. Nem ünnepelni - Tiltakozni kell! Nem is Isten, hanem Orbán teremtette a világot. Bűnös áldozatok. Forrong a világ!

Írások 29., A békemenet napjára 2012. 01. 21. Visszatekintés bő egy évre.

Írások 30., Felhívás! Mozgalomszervezés. "FÜGGETLEN MAGYARSÁG"

Írások 31 ; Magyarország Megalázottak, A nyugati demokráciák legújabb arca, Szabadságharcosok és rendszerváltók figyelmébe, Elrontott társadalom, 

Sajtóhírek cikkek : Kapitalizmus Ukrajnában, Erősödik Dél Amerika, Honduras kilép az AÁSZ-ból.

Képtár: A  sok képtárból letölthető képek, a hetedik napi aktualitások.

Letöltések: Letölthető kedvenc dalok videón, letölthető dia filmek.

 


 

                                     

                                     

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

                                     

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

               

 

 

             

 

 

 

               

 

 

 

               

 

 

 

               

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

            

 

     

 

 

 

                 

 

 

 

                

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

                                   

 

 

 

                                    

 

 

 

                                    

 

 

 

                

 

              

 

 

 

A legfrissebb Anime hírek , mindennap anime ajánló , mondocon képek , és hírek. Csatlakozz közösségünkhöz!    *****    Rendelj bármilyen asztrológiai elemzést,júniusban Te mondod meg,hogy mennyit szeretnél érte fizetni!Várlak az oldalamon!    *****    Egyetemistáknak kiemelt lakások eladóak. www.simonyiingatlan.hu Debrecen eladó kiváló lakások. www.simonyiingatlan.hu    *****    Egyetemistáknak kiemelt lakások eladóak. www.simonyiingatlan.hu Debrecen eladó kiváló lakások. www.simonyiingatlan.hu    *****    NÁLAM NINCSENNEK AKCIÓK, MINDEN ASZTROLÓGIAI ELEMZÉS "BECSÜLET KASSZÁS", A KONZULTÁCIÓ ÉS OKTATÁS INGYENES.    *****    **** Nokedli-lapja****Családi magazin****18-98 éves korosztály mindent megtalál itt, játékoktól a hírekig*****    *****    KÜLÖNLEGES AKCIÓ A CSILLAGJÖVÕ OLDALON JÚNIUSBAN.TE DÖNTHETED EL MENNYIBE KERÜLJÖN A HOROSZKÓP MEGRENDELÉSEID ÁRA!    *****    Minden héten anime/managa hírek , minden nap Anime ajánlók , Mondocon hírek. Itt nem fogsz unatkozni!! :)    *****    KÜLÖNLEGES CSILLAGJÖVÕ AKCIÓ JÚNIUSBAN.TE DÖNTHETED EL MENNYIBE KERÜLJÖN A SZÜLETÉSI HOROSZKÓP! VÁRLAK!RENDELD MEG MOST!    *****    Minimálbér és a garantált bérminimum összege 2019-ben    *****    Lépj be a lovak világába! Nevelj, versenyezz, szórakozz! Virtuális lónevelde, szerepjáték, olvasó sarok!    *****    Részletes születési horoszkóp, ajándék 3 év elõrejelzés, ingyenes konzultáció,tájékoztatás az oldalon! Rendeld meg most!    *****    A Világon egyetlen messengeren nézhetõ filmes oldal! NÉZZ FILMET FACEBOOK MESSENGEREN! Csatlakozz hozzánk!    *****    Outsider - Gay - Creative - Rebel - Tolerant - Furry - Brony - Hipster - Gamer - Otherkin - Geek - Autistic    *****    Ayang - Avagy milyen is a világ az én szememmel    *****    KÉRDÕASZTROLÓGIA OKTATÁS AZT ALAPOKTÓL, SAJÁT TANULÁSI TEMPÓD SZERINT - CSAK ITT!    *****    Konyhatündér blog! Egészséges, gyorsan elkészíthetõ ételek. Recept blog    *****    Konyhatündér    *****    Nokedli lapja **** Családi magazin **** Minden ami érdekelhet 18-89 éves korodig ****    *****    Nokedli-lapja *** °_|_° *** Családi magazin *** --*** Mindenrõl olvashat itt ami érdekes lehet 18-98 évesig!! ******___******